UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7015
Назва: Ефективність біомеханічно обґрунтованих способів мобілізації шкірно-жирових клаптів передньої черевної стінки
Інші назви: Effісасу of biomechanically substantiated methods of mobilization of adiposo—cutaneous flaps from the anterior abdominal wall
Автори: Малик, Сергій Васильович
Драбовський, Віталій Сергійович
Аветіков, Давид Соломонович
Малик, Сергей Васильевич
Драбовский, Виталий Сергеевич
Аветиков, Давид Соломонович
Malik, S.
Drabovskiy, V. S.
Avetikov, D.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Малик С. В. Ефективність біомеханічно обґрунтованих способів мобілізації шкірно-жирових клаптів передньої черевної стінки / С. В. Малик, В. С. Драбовський, Д. С. Аветіков // Клінічна хірургія. – 2017. – № 2. – С. 45–47.
Короткий огляд (реферат): З метою аналізу біомеханічних властивостей та встановлення експериментальних деформаційних кутів досліджені зразки шкіри 40 померлих віком від 23 до 87 років, у середньому (52 ± 15,6) року. На підставі створеного біомеханічного базису тканин топографоанатомічних ділянок передньої черевної стінки (ПЧС) проаналізовані результати лікування пацієнтів, оперованих з приводу деформації та дефектів ПЧС з огляду на біомеханічні можливості клаптів та за класичними методиками мобілізації тканин. Встановлено, що в межах пластичної деформації тканинний тиск був у межах норми, це сприяло формуванню рубцевої тканини, що за характеристиками не відрізнялася від навколишніх сполучнотканинних структур, це забезпечувало неускладнений перебіг ранового процесу. Біомеханічні властивості шкірно—жирових клаптів (ШЖК) слід брати до уваги під час маніпулювання з ними з метою оптимального розподілу напруження по клаптях та умов для адекватної реакції тканин на операційну травму при втручаннях на ПЧС з приводу деформації та дефектів для забезпечення кращого естетичного результату лікування, зменшення частоти післяопераційних ускладнень, тривалості лікування хворих у стаціонарі; For the purpose of analysis of biomechanical properties and the establishment of experimental deformation angles, the samples were examined skin of 40 deaths from the age of 23 to 87 years, on average (52 ± 15,6) years. Based on the created biomechanical basis of tissues of the topographic anatomical regions of the anterior abdominal wall (PFMS), the results of treatment of patients operated on deformation and defects of the PFMS are analyzed, taking into account the biomechanical features of the scapula and classical techniques mobilization of fabrics. It was established that within the limits of plastic deformation tissue pressure was within the limits of norm, it contributed to the formation of scar tissue, which, according to characteristics, did not differ from the surrounding connective tissue structures, this provided an uncomplicated flow of wound process. The biomechanical properties of skin and fatty shreds (SHA) should be taken into account under time of manipulation with them in order to optimally distribute the tension on the shims and conditions for adequate tissue response to an operational trauma during interference with the PFMS regarding deformation and defects to provide a better aesthetic outcome of treatment, a decrease in the frequency of postoperative complications, and the duration of treatment for patients in a hospital; С целью анализа биомеханических свойств и установления экспериментальных деформационных углов исследованы образцы кожи 40 умерших в возрасте от 23 до 87 лет, в среднем (52 ± 15,6) года. На основании созданного биомеханического базиса тканей топографоанатомическом участков передней брюшной стенки (ПЧС) проанализированы результаты лечения пациентов, оперированных по поводу деформации и дефектов ПЧС учитывая биомеханические возможности лоскутов и по классическим методикам мобилизации тканей. Установлено, что в пределах пластической деформации тканевый давление было в пределах нормы, это способствовало формированию рубцовой ткани, по характеристикам не отличалась от окружающих соединительнотканных структур, это обеспечивало неосложненный течение раневого процесса. Биомеханические свойства кожно-жировых лоскутов (ШЖК) следует принимать во внимание время манипулирования с ними с целью оптимального распределения напряжения по клочках и условий для адекватной реакции тканей на операционную травму при вмешательствах на ПЧС по поводу деформации и дефектов для обеспечения лучшего эстетического результата лечения, уменьшение частоты послеоперационных осложнений, длительности лечения больных в стационаре.
Ключові слова: втручання на передній черевній стінці
шкірно—жирові клапті
біомеханічні властивості
вмешательства на передней брюшной стенке
кожно-жировые лоскуты
биохимические особенности
interventions on anterior abdominal wall
adiposo—cutaneous flaps
biomechanical properties
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7015
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
KH 2017 t.pdf2,73 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.