Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/709
Назва: Клінічна, гістологічна, імунологічна та мікробіологічна характеристика хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
Інші назви: Клінічна, гістологічна, імунологічна та мікробіологічна характеристика хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
Клиническая, гистологическая, иммунологическая и микробиологическая характеристика хронического генерализованого катарального гингивита у детей
The clinical, histological, immunological and microbiological al characteristics of chronic generalized catarrhal gingivitis in children
Автори: Поліщук, Тетяна Вікторівна
Лохматова, Наталія Михайлівна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Полищук, Татьяна Викторовна
Лохматова, Наталья Михаловна
Шешукова, Ольга Викторовна
Polischuk, T.
Lokhmatova, N.
Sheshukova, V.
Ключові слова: діти
хронічний катаральний генералізований гінгівіт
біоптат ясен
склад мікрофлори зубного нальоту
дети
хронический катаральный генерализованный гингивит
биоптат десен
состав микрофлоры зубного налета
children
chronic catarrhal generalised gingivitis
gingival biopsies
the composition of the microflora of plaque
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поліщук Т. В. Клінічна, гістологічна, імунологічна та мікробіологічна характеристика хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей / Т. В. Поліщук, Н. М. Лохматова, О. В. Шешукова // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 2 (119). – С. 198–201.
Короткий огляд (реферат): Обстежено 26 дітей віком хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт легкого та середнього ступенів тяжкості (ХГКГ) та 18 дітей з інтактними яснами склали групу порівняння. В результаті імуногістохімічного дослідження встановлено, що кількість CD3+ клітин епітелію при ХГКГ була вірогідно вища за кількість в інтактному епітелії і склала найбільш чисельну популяцію. Відбувається перерозподіл CD8+ клітин помірно знижується їх кількість у власній пластинці, зростає присутність в епітелію. З’ясовано, що при ХГКГ кількісні показники загальної бактеріальної маси, Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. у пробі приясенної зубної бляшки достовірно перевищували показники за фізіологічних умов, тому можуть служити критеріями діагностики дисбіозу. Згідно отриманих даних доцільним є включення до комплексної терапії ХГКГ у дітей препаратів, що призводять до природної імуностимуляції, яка викликає відновлення стану локального імунітету в тканинах ясен, а також препаратів для відновлення кількісного та якісного складу нормальної мікрофлори дитини, таким чином забезпечуючи високий лікувальний ефект та слугують обґрунтуванням їх вибору.Обследовано 26 детей в возрасте больных на хронический генерализований катаральный гингивит легкой и средней степеней тяжести (ХГКГ) и 18 детей с интактными деснами сложили группу сравнения. В результате імуногістохімічного исследование установлено, что количество CD3+ клеток эпителия при ХГКГ было достоверно более высоко количества в интактном эпителии и сложила наиболее численную популяцию. Происходит перераспределение CD8+ клеток, умеренно снижается их количество в собственной пластинке, растет присутствие в эпителия. Выяснено, что при ХГКГ количественные показатели общей бактериальной массы, Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. в пробе придесневой зубной бляшки достоверно превышали показатели при физиологичных условиях, поэтому могут служить критериями диагностики дисбиоза. Согласно полученных данных целесообразным является включение в комплексную терапию ХГКГ у детей препаратов, которые приводят к естественной иммуностимуляции, которая вызывает возобновление состояния локального иммунитета в тканях десен, а также препаратов для возобновления количественного и качественного состава нормальной микрофлоры ребенка, таким образом обеспечивая высокий лечебный эффект и служат обоснованием их выбора.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/709
ISSN: 2077-4214
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.