Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7202
Назва: Дослідження асоціації поліморфізму генів сімейства глутатіон-s-трансфераз: GSTM1, GSTТ1 та GSTР1 з розвитком бронхолегеневої дисплазії та потребою в респіраторній підтримці
Інші назви: Исследование ассоциации полиморфизма генов семейства глутатион-s-трансфераз: GSTM1, GSTТ1 и GSTР1 с развитием бронхолегочной дисплазии и необходимостью в респираторной поддержке
The research of gene polymorphism of glutathione-s-transferase family association: GSTM1, GSTТ1 and GSTР1 with the development of bronchopulmonary dysplasia and necessity in respiratory support
Автори: Ковальова, Олена Михайлівна
Похилько, Валерій Іванович
Россоха, Зоя Іванівна
Горовенко, Наталія Григорівна
Гончарова, Юлія Олексіївна
Ковалева, Елена Михайловна
Похилько, Валерий Иванович
Россоха, Зоя Ивановна
Горовенко, Наталия Григорьевна
Гончарова, Юлия Алексеевна
Kovalova, O.
Pokhylko, V.
Rossokha, Z.
Gorovenko, N.
Goncharova, Yu.
Ключові слова: бронхо-легенева дисплазія
передчасно народжені діти
гени глутатіон- S-трансферази
штучна вентиляція легень
бронхолегочная дисплазия
преждевременно рожденные дети
гены глутатион-S-трансферазы
искусственная вентиляция легких
bronchopulmonary dysplasia
premature babies
glutathione-S-transferase
mechanical ventilation
Дата публікації: 2014
Видавець: Буковинський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Дослідження асоціації поліморфізму генів сімейства глутатіон-s-трансфераз: GSTM1, GSTТ1 та GSTР1 з розвитком бронхолегеневої дисплазії та потребою в респіраторній підтримці / О. М. Ковальова, В. І. Похилько, З. І. Россоха [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. ІV, № 2(12). – С. 50–57.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Бронхо-легенева дисплазія (БЛД) – одне з найбільш розповсюджених ускладнень передчасних пологів. Відомо, що GST гени впливають на нормальний розвиток легень. Метою даного дослідження було вивчення асоціації між поліморфізмом генів сімейства глутатіон-S-трансфераз та розвитком БЛД, важкістю перебігу захворювання і потребою в респіраторній підтримці. У дослідження включено 21 дитину з БЛД та 70 передчасно народжених дітей, які не мали БЛД. Проаналізовано вплив генетичної детермінанти на показники, які характеризують респіраторну підтримку, та застосовувались у передчасно народжених дітей, а саме: частоту застосування ШВЛ, СРАР, кисневої терапії, тривалість ШВЛ, тривалість СРАР, максимальний інспіраторний тиск (РІР). Дослідженням не виявлено достовірного впливу поліморфізму генів GSTТ1 GSTМ1 GSTР1 на розвиток БЛД та її важкий перебіг. Встановлено достовірно довшу тривалість ШВЛ у дітей з делеційним поліморфізмом GSTТ1 та AG, GG генотипами гену GSTР1, а також за наявності у дітей поєднань генотипів: GSTТ1 «-»/ GSTМ1 «-», GSTТ1 «-»/GSTР1 (АG+GG). Необхідні подальші дослідження з оптимізації режимів ШВЛ з урахуванням генетичних особливостей хворих; Резюме. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – одно из наиболее распространенных осложнений преждевременных родов. Известно, что GST гены влияют на нормальное развитие легких. Целью данного исследования было изучение ассоциации между полиморфизмом генов семейства глутатион-S-трансфераз и развитием БЛД, тяжестью течения заболевания и необходимостью в респираторной поддержке. В исследование включены 21 ребенок с БЛД и 70 недоношенных детей, которые не имели БЛД. Проанализировано влияние генетической детерминанты на показатели, которые характеризуют респираторную поддержку, и применялась у преждевременно родившихся детей, а именно: частоту применения ИВЛ, СРАР, кислородной терапии, длительность ИВЛ, продолжительность СРАР, максимальное инспираторное давление (РIР). Исследованием не выявлено достоверного влияния полиморфизма генов GSTТ1 GSTМ1 GSTР1 на развитие БЛД и тяжесть ее течения. Установлено достоверное удлинение продолжительности ИВЛ у детей с делеционным полиморфизмом GSTТ1 и AG, GG генотипами гена GSTР1, а также при наличии у детей сочетаний генотипов: GSTТ1 «-»/ GSTМ1 «-», GSTТ1 «-»/GSTР1 (АG + GG). Необходимы дальнейшие исследования по оптимизации режимов ИВЛ с учетом генетических особенностей больных; Summary. Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is the one of most widespread complications of preterm delivery. GST gene is known to have an influence on the lungs development. The aim of this research is the investigation of association between the polymorphism of gene of glutathione-S-transferase family and the BPD development, the difficulty of clinical course and the necessity in respiratory support. 21 children with BPD and 70 of premature babies without BPD were investigated. The influence of the genetic determinant of indicators which characterize the respiratory support for premature babies was analyzed such as: the frequency of MV and CPAP usage, oxygen therapy, MV duration, CPAP duration, maximal peak inspiratory pressure (PIP). During the research the significant influence of gene polymorphism GSTT1 GSTM1 GSTP1for the BPD development and its heavy course wasn't revealed. The significant longer duration of MV in children with deletion polymorphism GSTТ1 and AG, GG gene genotype GSTР1and the presence of the combination of genotypes in children: GSTТ1 «-»/ GSTМ1 «-», GSTТ1 «-»/GSTР1 (АG+GG) were determined. Further investigations for optimization of MV mode taking into account the genetic peculiarities of patients are needed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7202
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
GSTM1_GSTТ1_GSTР1.pdf12,27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.