Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/722
Назва: Інгаляційна корекція вмісту інтерферону-α в новонароджених із синдромом поліорганної недостатності
Інші назви: Ингаляционная коррекция содержания интерферона-α у новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности
Inhalation correction of the content of interferon-α in newborns with multiple organ dysfunction syndrome
Автори: Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Похилько, Валерій Іванович
Мамонтова, Тетяна Василівна
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Похилько, Валерий Иванович
Мамонтова, Татьяна Васильевна
Shkurupii, D. A.
Pokhilko, V. I.
Mamontova, T. V.
Дата публікації: 2013
Видавець: Буковинський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Шкурупій Д. А. Інгаляційна корекція вмісту інтерферону-α у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності / Д. А. Шкурупій, В. І. Похилько, Т. В. Мамонтова // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т. 12, № 1 (43). – С.176–179.
Короткий огляд (реферат): У 81 новонародженого із синдромом поліорганної недостатності і у 14 новонароджених без такого синдрому імуноферментним методом досліджений рівень інтерферону-α в плазмі крові. Встановлено, що у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності значно знижений рівень інтерферону-б (65,97±5,7 пг/мл проти 213,13±16,59 пг/мл). 58 з цих новонароджених за допомогою ультразвукового інгалятору проводилося інгаляційне введення препарату інтерферону-α. Встановлено, що інгаляції інтерферону-α не здатні підняти концентрацію цього цитокіну до рівня новонароджених, які не мають синдром поліорганної недостатності. Однак цей метод імунної корекції здатен підвищити частоту приросту рівня інтерферону-α в плазмі крові протягом лікування. Так, позитивна динаміка рівня інтерферону-α спостерігалася в 41 випадку (70,69%) серед дітей, які отримували інгаляційну терапію. У підгрупі, яка не отримувала вказану терапію приріст рівня інтерферону-α був констатований у 6 з 14 випадків (42,85%). Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методики підвищення ефективності корекції інтерферонового статусу в новонароджених з синдромом поліорганної недостатності; У 81 новорожденного с синдромом полиорганной недостаточности и у 14 новорожденных без такого синдрома иммуноферментным методом исследован уровень интерферона-α в плазме крови. Установлено, что у новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности значительно снижен уровень интерферона-б (65,97±5,7 пг/мл против 213,13±16,59 пг/мл). 58 из этих новорожденных при помощи ультразвукового ингалятора проводилось ингаляционное введение препарата интерферона-α. Установлено, что ингаляции интерферона-α не способны поднять концентрацию этого цитокина до уровня новорожденных, не имеющих синдрома полиорганной недостаточности, но этот метод иммунной коррекции способен повышать частоту прироста уровня интерферона-α в плазме крови на протяжении лечения. Так, позитивная динамика уровня интерферона-α наблюдалась в 41 случае (70,69%) среди детей, которые получали ингаляционную терапию. В подгруппе, которая не получала указанную терапию прирост уровня интерферона-α был констатирован у 6 из 14 случаев (42,85%). Перспективы дальнейших исследований заключаются в разработке методики повышения эффективности коррекции интерферонового статуса у новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности; Level of interferon-α in plasma was studied by the immunoenzyme method in 81 newborns with multiorgan failure syndrome and in 14 newborns without this syndrome. It was found that the newborns with multiorgan failure syndrome had significantly reduced levels of interferon-α (65,97 ± 5,7 pg/ml vs 213.13 ± 16.59 pg/ml). Using an ultrasonic inhaler, 58 of these newborns had administrations of preparation of interferon-α. It has been found that inhalations of interferon-α can not raise the concentration of this cytokine to the level of the newborns who do not have multiorgan failure syndrome. However, this method of immune correction can improve the rate of increase of interferon-α in plasma during the treatment. Thus, the positive changes in the level of interferon-α were observed in 41 cases (70,69 %) among the newborns who received inhalation therapy. In the subgroup, which did not receive the mentioned therapy, an increase in the level of interferon-α was ascertained in 6 of 14 cases (42,85 %). Prospects for further research are to develop a methodology of more effective correction of interferon status in the newborns with multiorgan failure syndrome.
Ключові слова: новонароджені
синдром поліорганної недостатності
інтерферон-α
лікування
новрожденные
синдром полиорганной недостаточности
интерферон-α
лечение
newborns
multiorgan failure syndrome
interferon- α
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/722
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ingalaciyna_korekciya_vmistu_interferonu_2013.pdf285,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.