UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/725
Назва: Клінічний перебіг гострого больового синдрому, обумовлений дискогенною попереково-крижовою радикулопатією, на фоні лікування нестероїдними протизапальними препаратами
Інші назви: The clinical course of acute pain syndrome caused by discogenic lumbosacral radiculopathy, on the background of treatment with non-steroidal antiinflammatory drugs
Автори: Литвиненко, Наталія Володимирівна
Ковтун, Ірина Ігорівна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Ковтун, Ирина Игоревна
Kovtun, I. I.
Lytvynenko, N. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Міжнародний неврологічний журнал
Бібліографічний опис: Ковтун І. І. Клінічний перебіг гострого больового синдрому, обумовлений дискогенною попереково-крижовою радикулопатією, на фоні лікування нестероїдними протизапальними препаратами / І. І.Ковтун, Н. В. Литвиненко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – № 4 (66). – С. 91–95.
Короткий огляд (реферат): Проведено комплексне дослідження 51 пацієнта віком від 29 до 55 років із гострим больовим синдромом (ГБС), обумовленим дискогенною попереково-крижовою радикулопатією (ПКР), на фоні лікування диклофенаком та лорноксикамом (Ксефокамом). Проводили кількісну та якісну оцінку ГБС та особистісних особливостей пацієнтів за уніфікованими шкалами, визначали в сироватці крові маркери ноцицептивної системи (субстанцію Р). Аналіз результатів дослідження виявив, що застосування лорноксикаму (Ксефокаму) у комплексній терапії ГБС, обумовленого ПКР, показало більшу ефективність щодо покращення статико-локомоторних функцій хребта, зменшення інтенсивності больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою (з вираженої до легкої) та якісних характеристик больового синдрому за рахунок сенсорної та афективної складових за опитувальником Мак-Гілла, зменшення рівня депресії, значного зниження концентрації субстанції Р у сироватці крові хворих. Проведено комплексное обследование 51 пациента в возрасте от 29 до 55 лет с острым болевым синдромом (ОБС), обусловленным дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией (ПКР), на фоне лечения диклофенаком и лорноксикамом (Ксефокамом). Проводили количественную и качественную оценку ОБС и личностных особенностей пациентов по унифи-цированным шкалам, определяли в сыворотке крови маркеры ноцицептивной системы (субстанцию Р). Анализ результатов исследования выявил, что использование лорноксикама (Ксе-фокама) в комплексной терапии ОБС, обусловленного ПКР, показало большую эффективность в отношении улучшения статико-локомоторных функций позвоночника, уменьшения интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (с выраженной до легкой) и качественных характери-стик болевого синдрома за счет сенсорной и аффективной составляющих по опроснику Мак-Гилла, уменьшения уровня депрессии, значительного снижения концентрации субстанции Р в сыворотке крови больных, улучшения уровня жизнедеятель-ности пациентов. Comprehensive examination has been carried out in 51 patients aged 29 to 55 years with acute pain syndrome (APS), caused by discogenic lumbosacral radiculopathy (DLR) on the background of treatment with diclofenac and lornoxicam (Xefocam). We have carried out a quantitative and qualitative assessment of APS and personality characteristics of patients on standardized scales, determined markers of nociceptive system (substance P) in the blood serum. Analysis of the findings revealed that the use of lornoxicam (Xefocam) in complex therapy for APS caused by DLR showed greater efficacy in terms of improving static-locomotor functions of the spine, reducing pain syndrome severity by VAS (form severe to mild) and qualitative characteristics of pain syndrome due to sensory and affective components by McGill questionnaire, reduced level of depression, a significant reduction of substance P concentration in the blood serum of patients, improving the level of patients’ vital activity.
Ключові слова: больовий синдром
нестероїдні протизапальні препарати
радикулопатія
болевой синдром
нестероидные противовоспалительные препараты
радикулопатия
pain syndrome
non-steroidal antiinflammatory drugs
radiculopathy
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/725
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
bol.pdf245,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.