UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7503
Назва: Вплив L-аргініну та корвітину на окисно-нітрозативний стрес у шкірі щурів за умов підвищеного вмісту нітрату натрію
Інші назви: Влияние L-аргинина и корвитина на окислительно-нитрозативный стресс в коже крыс в условиях повышенного содержания нитрата натрия
Effect of L-arginine and corvitin on oxidative-nitrosative stress in skin of rats exposed to excessive sodium nitrate
Автори: Хміль, Дмитро Олександрович
Костенко, Віталій Олександрович
Хмиль, Дмитрий Александрович
Костенко, Виталий Александрович
Khmil, D.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2017
Видавець: Інститут Фізіології ім. Богомольця
Бібліографічний опис: Хміль Д. О. Вплив L-аргініну та корвітину на окисно-нітрозативний стрес у шкірі щурів за умов підвищеного вмісту нітрату натрію / Д. О. Хміль, В. О. Костенко // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 6 (54). – С. 53–59.
Короткий огляд (реферат): Досліджували вплив поєднаної дії L-аргініну та водорозчинної форми кверцетину (корвітину) на маркери окисно-нітрозативного стресу в шкірі щурів за умов 30-добової їх інтоксикації нітратом на- трію (200 мг/кг за добу). Сумісне внутрішньоочеревинне введення L-аргініну (500 мг/кг) та корвітину (10 мг/кг у перерахунку на кверцетин), раз на 3 доби, починаючи з 15-ї доби інтоксикації, зменшувало утворення у тканинах шкіри пероксинітриту, супероксидного аніон-радикала (.О ) НАДФH-залеж- ними (ендоплазматичний ретикулум та NO-синтаза) та НАДН-залежним (мітохондріальним) електронно-транспортними ланцюгами, знижувало приріст концентрації сполук, що реагують з тіобарбітуровою кислотою, за час інкубації у прооксидантному залізоаскорбатному буферному розчині. Значення цих показників були істотно нижчими, ніж при окремому застосуванні наведених препаратів. Поєднаний вплив L-аргініну та кверцетину за умов експерименту підвищував активність аргінази та супероксиддисмутази у тканинах шкіри, що істотно перевищувало результати серій з призначенням тільки однієї із цих сполук. Зроблено висновок, що поєднане введення L-аргініну і корвітину є більш ефективним засобом попередження окисно-нітрозативного стресу в шкірі щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію порівняно з окремим застосуван- ням, зменшує в тканинах шкіри утворення активних форм кисню і азоту (.О та пероксинітриту), збільшує антиоксидантний потенціал, підвищує активність аргінази та супероксиддисмутази; Исследовано влияние сочетанное действие L-аргинина и водорастворимой формы кверцетина (корвитина) на маркёры окислительно-нитрозативного стресса в коже крыс в условиях 30-суточной интоксикации нитратом натрия (200 мг/кг в сутки). Совместное внутрибрюшинное введение L-аргинина (500 мг/кг) и корвитина (10 мг/кг в пересчете на кверцетин), раз на 3 сут, начиная с 15-х суток интоксикации, уменьшало образование в тканях кожи пероксинитрита, супероксидного анион-радикала (.О−2 ) НАДФH-зависимыми (эндоплазматический ретикулум и NO-синтаза) и НАДН-зависимой митохондриальной) электронно-транспортными цепями, снижало прирост концентрации соединений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, за время инкубации в прооксидантном железоаскорбатном буферном растворе. Величины этих показателей существенно уступали соответствующим данным, полученным при отдельном применении указанных препаратов. Сочетанное влияние L-аргинина и кверцетина в условиях эксперимента повышало активность аргиназы и супероксиддисмутазы в тканях кожи, которые существенно превышали результаты групп с назначением только одного из приведенных соединений. Сделан вывод, что совместное введение L-аргинина и корвитина является более эффективным средством предупреждения окислительно-нитрозативного стресса в коже крыс в условиях избыточного поступления в организм нитрата натрия по сравнению с отдельным применением, уменьшает в тканях кожи образование активных форм кислорода и азота(.О− 2 и пероксинитрита), увеличивает антиоксидантный потенциал, повышает активность аргиназы и супероксиддисмутазы; This experiment was aimed at studying the effect of combined action produced by L-arginine and water-soluble form of quercetin (corvitin) on the markers of oxidative-nitrosative stress in the skin under 30-day intoxication with sodium nitrate (200 mg/kg per day). The combined intraperitoneal administration of L-arginine (500 mg/kg) and corvitin (10 mg / kg in terms of quercetin), once every three days starting from the 15th day of intoxication, reduced the formation of peroxynitrite, production of superoxide anion radical (.О−2 ) by NADPH-dependent (endoplasmic reticulum and NO-synthase) and NADH-dependent (mitochondrial) electron transport chains in the skin tissues, decreased the concentration of compounds reacting with thiobarbituric acid products during incubation in the prooxidant iron-ascorbate buffer solution. The values of these indicators were significantly inferior to the corresponding data obtained by the separate administration of these substances. The combined effect of L-arginine and quercetin in the experimental conditions increased the activity of arginase and superoxide dismutase in the skin tissues, that significantly exceeded the results of the series, in which above mentioned compounds were used separately. We can conclude the combined administration of L-arginine and corvitin is more effective in preventing oxidative-nitrosative stress in the skin of rats exposed to excessive intake of sodium nitrate compared with their separate application, and reduces the production of reactive oxygen and nitrogen species (.О−2 and peroxynitrite), increases the antioxidant potential, and enhances the activity of arginase and superoxide dismutase.
Ключові слова: інтоксикація нітратами
L-аргінін
кверцетин
окисно-нітрозативний стрес
шкіра
интоксикация нитратами
L-аргинин
кверцетин
окислительно-нитрозативний стресс
кожа
nitrate intoxication
L-arginine
quercetin
oxidative-nitrosative stress
skin
ISSN: 0201-8489
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7503
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Khmil_Kostenko_Vpliv_L-argininu_na_okisno-nitrosativnii_stress.pdf238,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.