UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7596
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГасюк, Анатолій Петрович-
dc.contributor.authorРойко, Наталія Віталіївна-
dc.contributor.authorКурилко, Юрій Васильович-
dc.contributor.authorГасюк, Анатолий Петрович-
dc.contributor.authorРойко, Наталия Виталиевна-
dc.contributor.authorКурилко, Юрий Васильевич-
dc.contributor.authorGasuk, A.-
dc.contributor.authorRoyko, N. V.-
dc.contributor.authorCurilko, Yu. V.-
dc.date.accessioned2018-04-19T07:40:56Z-
dc.date.available2018-04-19T07:40:56Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationГасюк А. П. Патологоанатомічна діагностика раку бронхіальних залоз / А. П. Гасюк, Н. В. Ройко, Ю. В. Курилко // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 56–58.uk_UA
dc.identifier.issnУДК 616.24-006-
dc.identifier.urihttp://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7596-
dc.description.abstractМетою дослідження було визначення гістологічних варіантів рака бронхіальних залоз залежно від калібру бронхів. Для цього використовували резектовані легені хворих бро хогенним н раком. Гістологічні зрізи фарбували гематоксилином-эозином і по Ван Гизону, проводилась гістохімічна реакція на еластичні елементи по Харту, ШИК-альциановим синім, по Бергману й на фібрин по Мал- лорі. Використовували частки головного, часткових, сегментарних, субсегментарних і долькових бронхів. При мукоепідермальному раку бронхіальні залози були представлені переважно бокаловидними клітинами, у просвіті бронхів була слиз із домішками лейкоцитів, частково клітини заміщалися перехідно-клітинним епітелієм, що нагадує багатошаровий плоский епітелій. Рак протокової частини бронхіальних залоз характеризувався, поряд із збереженням циліндричного епітелію, наявністю лімфоїдноклітинних скупчень. Ацинарний варіант раку бронхіальних залоз по гістологічній будові характеризувався наявністю двох типів: клубочкової і дрібнокистозної. Проведене дослідження свідчить, що рак бронхіальних залоз клінічно протікає місцеводеструктивним ростом при усіх гістологічних типах, локалізується навколо бронхів і симулює плоскоклітинний рак. Запропонований комплекс гістологічних та гістохімічних методів дослідження, а також проведені співставлення будови бронхіальних залоз дозволяє більш детально диференціювати тип раку; Целью исследования было определения гистологических вариантов рака бронхиальных желез в зависимости от калибра бронхов. Для этого использовали резецированные легкие больных бронхогенным раком. Гистологические срезы красили гематоксилином-эозином и по Ван Гизону, проводилась гистохимическая реакция на эластические элементы по Харту, Шик-альциановым синим, по Бергману и на фибрин по Маллори. Использовали частицы главного, долевых, сегментарных, субсегментарных и дольковых бронхов. При мукоэпидермальном раке бронхиальные железы были представлены преимущественно бокаловидными клетками, в просвете бронхов была слизь с примесью лейкоцитов, частично клетки замещались переходным эпителием, который напоминает многослойный плоский эпителий. Рак протоков бронхиальных желез характеризовался, рядом с сохранением цилиндрического эпителия, наличием лимфоидноклеточных сосредоточений. Ацинарный вариант рака бронхиальных желез по гистологическому строению характеризовался наличием двух типов: клубочковый и мелкокистозный. Проведенное исследование свидетельствует, что рак бронхиальных желез клинически проявляется местным деструктивным ростом при всех гистологических типах, локализуется вокруг бронхов и симулирует плоскоклеточный рак. Предложенный комплекс гистологических и гистохимических исследовательских приемов, а также проведенные сопоставления строения бронхиальных желез разрешает более детально дифференцировать тип рака; The purpose of study was the determination of histological variants of bronchial glands cancer depending on the caliber of bronchi. The resected lungs of patients with bronchogenic cancer were used. The histological sections were stained by hematoxilin-eosin and Van Hyzon, the histochemical reaction for elastic elements by Hart, Shiff-alcian blue, Bergman and for fibrin by Mallory was carried. The fragments of principal, lobar, segmental, intrasegmental and lobular bronchi were used. The bronchial glands at mucoepidermal cancer were represented mainly by goblet cells, the mucus was inside of bronchial tubes with the admixtures of leucocytes, cells were partly substituted by transitional cellular epithelium that reminds multilayers flat epithelium. The cancer of gland ducts was characterized, saving the cylinder epithelium, by presence of lymphoid cell accumulations. The acinar variant of cancer of bronchial glands on the histological structure was characterized by the presence of two types: glomerular and small cystic. Our data suggest that the cancer of bronchial glands clinically demonstrates the local destructive growth, is located around the bronchial tubes and simulates flat cellular cancer. The offered complex of histological and histochemical methods, and also carried comparisons of structure of bronchial glands, allows differentiating more details in the type of cancer.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectрак бронхіальних залозuk_UA
dc.subjectрак бронхиальных железuk_UA
dc.subjectbronchial glands canceruk_UA
dc.subjectциліндричний епітелійuk_UA
dc.subjectперехідно- клітинний епітелійuk_UA
dc.subjectгістохіміяuk_UA
dc.subjectбокаловидні клітиниuk_UA
dc.subjectгистохимияuk_UA
dc.subjectцилиндрический эпителийuk_UA
dc.subjectбокаловидные клеткиuk_UA
dc.subjectпереходно-клеточный эпителийuk_UA
dc.subjecthistochemistryuk_UA
dc.subjectgoblet cellsuk_UA
dc.subjecttransitional cellular epitheliumuk_UA
dc.subjectcylinder epitheliumuk_UA
dc.titleПатологоанатомічна діагностика раку бронхіальних залозuk_UA
dc.title.alternativeПатологоанатомическая диагностика рака бронхиальных железuk_UA
dc.title.alternativeThe pathological diagnostic of bronchial glands canceruk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The_pathological_diagnostic_of_bronchial_glands.pdf249,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.