UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7632
Назва: Терапевтичні аспекти лікування післятравматичних стресових розладів та розладів адаптації
Інші назви: Терапевтические аспекты лечения посттравматических стрессовых расстройств и расстройств адаптации
Therapeutic aspects of treatment of post-traumatic stress disorders and adaptation disorders
Автори: Скрипніков, Андрій Миколайович
Скрипников, Андрей Николаевич
Skrypnikov, А.
Гринь, Катерина Вікторівна
Гринь, Екатерина Викторовна
Grin', E.
Мартиненко, Яніна Павлівна
Мартыненко, Янина Павловна
Martynenko, І.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Гринь К. В. Терапевтичні аспекти лікування післятравматичних стресових розладів та розладів адаптації / К. В. Гринь, А. М. Скрипніков, Я. П. Мартиненко // Психіатрія ХХІ століття: проблеми та інноваційні рішення : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 27-29 квітня 2017 року. – 2017. – Т. 23, № 1 (88). – С. 79.
Короткий огляд (реферат): Післятравматичні стресові розлади (ПТСР) та розлади адаптації (РА) є однією з найбільш частих і несприятливих форм психічних порушень у осіб, що пережили життєвонебезпечні ситуації, та займають центральне місце в числі так званих нових пограничних психічних розладів, що виокремлюють в останнє десятиліття. Метою цієї роботи було проаналізувати терапевтичні стратегії лікування пацієнтів з цією патологією. За умови отримання інформованої згоди було обстежено 56 пацієнтів – учасників бойових дій (АТО), що страждали на післятравматичний стресовий розлад та розлади адаптації. Ці особи знаходилися на стаціонарному лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О. Ф. Мальцева за період з 2014 по 2015рр. В процесі обстеження та лікування всіх обстежених пацієнтів було розподілено на дві клініко-діагностичні групи за критерієм призначення антидепресанту. Пацієнти І групи в якості антидепресивної терапії отримували венлафаксин у дозуванні 37,5-150 мг/добу, пацієнти ІІ групи отримували міансерин 30-60 мг/добу. Оцінюючи результати лікування пацієнтів з ПТСР та РА виявлено, що терапія міансерином має достовірно кращу ефективність в терапії вказаних психічних розладів, порівняно з венлафаксином; Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) и расстройства адаптации (РА) являются одной из наиболее частых и неблагоприятных форм психических нарушений у лиц, переживших ситуации, угрожающие жизни и занимают центральное место в числе так называемых новых пограничных психических расстройств, выделяемых в последнее десятилетие. Целью этой работы было проанализировать терапевтические стратегии лечения пациентов с данной патологией. После получения информированного согласия было обследовано 56 пациентов – участников боевых действий (АТО), страдающих посттравматическим стрессовым расстройством и расстройствами адаптации. Эти лица находились на стационарном лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице им. А.Ф. Мальцева в период с 2014 по 2015 гг. В процессе обследования и лечения все обследованные пациенты были разделены на две клинико-диагностические группы по критерию назначения антидепрессанта. Пациенты І группы в качестве антидепрессивной терапии получали венлафаксин в дозировке 37,5-150 мг/сутки, пациенты ІІ группы получали миансерин 30-60 мг/сутки. Оценивая результаты лечения пациентов с ПТСР и РА обнаружено, что терапия миансерином имеет достоверно более высокую эффективность при лечении указанных психических расстройств, по сравнению с венлафаксином; Post-traumatic stress disorder and adaptation disorders is one of the most common and damaging forms of mental disorders in survivors gittin situation, and occupy a central place in the number of borderline mental disorders. The aim of this work was to analyze therapeutic strategies in the treatment of patients with this pathology. Provided informed consent were examined in 56 patients – combatants, who suffered from post-traumatic stress disorder and adaptation disorder. These persons were treated at the Poltava`s Regional Clinical Psychiatric Hospital named O.F. Maltsev from 2014 to 2015. All patients were divided into two clinical diagnostic groups by the criterion of purpose antidepressant. Patients of the first group (28 people) as antidepressant therapy received venlafaxine in doses of 37.5-150mg/day, patients of group II (28 people) received mianserin 30-60 mg/day. Evaluating the results of treatment of patients with this disease revealed, that treatment with mianserin has significantly better efficacy in the treatment of these mental disorders compared to venlafaxine.
Ключові слова: післятравматичні стресові розлади
розлади адаптації
Місісіпська шкала
міансерин
венлафаксин
посттравматические стрессовые расстройства
расстройства адаптации
Миссисипская шкала
миансерин
венлафаксин
post-traumatic stress disorder
adaptation disorders
Misisips scale
mianserin
venlafaxine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7632
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Terapevtychni aspekty likuvannya pislyatravmatychnykh stresovykh rozladiv ta rozladiv adaptatsiyi.pdf1,19 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.