UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7643
Назва: Преподавание онкологии челюстно-лицевой области в высших учебных заведениях
Автори: Соколова, Наталья Афанасьевна
Жукова, Татьяна Александровна
Бойко, Мария Александровна
Соколова, Наталія Афанасіївна
Жукова, Тетяна Олександрівна
Бойко, Марія Олександрівна
Sokolova, N. A.
Jukova, T. A.
Boiko, M. A.
Дата публікації: 2013
Видавець: Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ»
Бібліографічний опис: Соколова Н. А. Преподавание онкологии челюстно-лицевой области в высших учебных заведениях / Н. А. Соколова, Т. А. Жукова, М. А. Бойко // Стоматология славянских государств : материалы VI международной научн.-практ. конф. – Белгород, 2013. – С. 329–332.
Короткий огляд (реферат): В современных условиях необходим пересмотр некоторых традиционных представлений об учебном процессе и технологиях преподавания клинических дисциплин. Понятие компетенции для медицинского образования и практики, сформулированные Ассоциацией американских медицинских школ, включает четыре компетенции, основанные на общем мнении о том, каким должен быть хороший врач. Врач должен: быть альтруистом, уметь сочувствовать и быть честным; обладать хорошими знаниями в области медицины; обладать навыками коммуникативного общения при лечении пациентов; с чувством ответственности относиться к работе с людьми для обеспечения здоровья отдельного человека и всего общества в целом. Как видим, ни одно из предложенных понятий не расходится с мнением о компетентности в понятии и умении распознать, лечить и проводить реабилитацию больных с онкологическими заболеваниями челюстно – лицевой локализации при подготовке будущего врача любой специальности; In modern conditions, it is necessary to revise some of the traditional ideas about the educational process and the technologies of teaching clinical disciplines. The concept of competence for medical education and practices formulated by the Association of American Medical Schools, includes four competencies based on a common opinion about what a good doctor should be. The doctor should: be an altruist, be able to sympathize and be honest; have good knowledge of medicine; have the skills of communicative communication in the treatment of patients; with a sense of responsibility to treat work with people for health an individual and the whole of society as a whole. As we see, none of the proposed concepts is at variance with the opinion on competence in the concept and ability to recognize, treat and carry out rehabilitation of patients with oncological diseases of maxillofacial localization in the preparation of the future doctor of any specialty; В сучасних умовах необхідний перегляд деяких традиційних уявлень про навчальний процес і технологіях викладання клінічних дисциплін. Поняття компетенції для медичної освіти і практики, сформульовані Асоціацією американських медичних шкіл, включає чотири компетенції, засновані на загальній думці про те, яким повинен бути хороший лікар. Лікар повинен: бути альтруїстом, вміти співчувати і бути чесним; володіти хорошими знаннями в області медицини; володіти навичками комунікативного спілкування при лікуванні пацієнтів; з почуттям відповідальності ставитися до роботи з людьми для забезпечення здоров'я окремої людини і всього суспільства в цілому. Як бачимо, жодне із запропонованих понять не розходиться з думкою про компетентність в понятті і умінні розпізнати, лікувати і проводити реабілітацію хворих з онкологічними захворюваннями щелепно - лицьової локалізації при підготовці майбутнього лікаря будь-якого фаху.
Ключові слова: онкология
челюстно-лицевая область
медицинское образование
онкологія
щелепно-лицева ділянка
медична освіта
oncology
maxillofacial area
medical education
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7643
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SBJ-329-332.pdf248,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.