UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7658
Назва: Ступенева система підготовки стоматологів у світлі положень Болонської декларації
Інші назви: Level system of stomatologists training in the light of bologna declaration principles
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бобирьов, Віктор Миколайович
Шешукова, Ольга Вікторівна
Каськова, Людмила Федорівна
Панькевич, Артур Іванович
Zhdan, V. M.
Bobyriov, V. M.
Sheshukova, O. V.
Kaskova, L. F.
Pankevych, A. I.
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бобырев, Виктор Николаевич
Шешукова, Ольга Викторовна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Панькевич, Артур Иванович
Дата публікації: 2005
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ступенева система підготовки стоматологів у світлі положень Болонської декларації / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова [та ін.] // Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 13–16.
Короткий огляд (реферат): Необхідність реформування системи підготовки лікарів-стоматологів обумовлена існу ючими соціально-економічними процесами, а саме: демократизацією суспільства, інтеграцією Украї ни у світове співтовариство; низькими показника ми стоматологічного здоров’я населення України; диспропорціями у системі підготовки та викорис тання фахівців охорони здоров’я, зокрема, низьким рівнем надання первинної стоматологічної допомо ги населенню стоматологами муніципальної систе ми охорони здоров’я; наявністю широкого кола сто матологічних закладів недержавної форми влас ності, що орієнтовані на надання спеціалізованої (вторинної) і високоспеціалізованої (третинної) сто матологічної допомоги; недостатнім рівнем уніфі кованого контролю якості підготовки фахівців галузі охорони здоров’я; недостатнім впровадженням су часних ефективних систем підготовки фахівців на додипломному та післядипломному етапах. Реформування підготовки лікарів- стоматологів в Україні передбачає приведення Про затвердження Положення про освітньо-кваліфі- вищої освіти у відповідність із державними і міжна родними стандартами та потребами охорони здо ров’я країни у якісній стоматологічній допомозі населенню. Модифікація структури, змісту, термі нів підготовки та якості потребує нового підходу до навчально-методичного забезпечення навчаль ного процесу з напряму підготовки “ Медицина” за спеціальністю “ Стоматологія”.One of pre-conditions of Ukraine’s entrance to the common European area of higher education is realization of the ideas of Bolognia declaration through the structural reform of the national system of higher education, directed on providing of mobility, employment and competitiveness of specialists in higher education. For achievement of this purpose it is necessary to coordinate the system of the stomatological personnel training with the system of their use. Preparation on the undergraduatt stage of doctors-stomatologists of wide type on the postgraduation stage is the important stage of alteration. They are able to get specialization of general practitioner-stomatologist on the postraduate state of primary (basic) specialization for the grant of primary (assured) stomatological help. The urgent question is the introduction of the clear system of postgraduate training of doctors-stomatologists by means of the secondary specialization and obligatory regular professional thematic improvement.
Ключові слова: Підготовка лікаря-стоматолога
освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки стоматологічних кадрів
Болонська декларація
Післядипломна підготовка стоматолог
Медицина
Про вищу освіту
Стоматологія
Модифікація структури
навчально-методичне забезпечення
preconditions of Ukraine’s
higher education
is realization of the ideas of Bolognia declaration
obligatory regular professional thematic improvement
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7658
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Stupeneva_sistema_pIdgotovki_stomatologIv_u_svItlI_polozhen_BolonskoYi_deklaratsIYi.pdf133,51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.