UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7659
Назва: Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
Інші назви: Experience of introduction of new forms of educational process organization in conditions of credit-module system
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бобирьов, Віктор Миколайович
Шешукова, Ольга Вікторівна
Zhdan, V.
Bobyriov, V. M.
Sheshukova, O. V.
Дата публікації: 2006
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ждан В. М. Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 13–16.
Короткий огляд (реферат): Положення Болонської декларації підлягають неухильному впровадженню у навчальний процес вищих медичних на­вчальних закладів та закладів післадипломної освіти. Перехід до кредитно-модульного принципу викладання сприяє підви­щенню мотивації студентів до навчання протягом усього періоду підготовки. Відповідно до наказу МОЗ від 31.12.2004 № 685,а також наказу МОЗ від 25.01.2002 № 351 “Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації у 2004-2010 рр.” фахівцями Української медичної стоматологічної академії розроблений та поданий на розгляд МОЗ України проект експериментального навчального плану. Новий навчальний план базується на складових галузевих стандартів вищої освіти знапряму підготовки “медицина7 за спеціальністю стоматологія .На виконання Програми діяльності Кабі­нету Міністрів України Міністерство охорони здо­ров’я України зробило дієві кроки щодо стабілізації становища у вітчизняній медицині і визначило май­ бутній шлях реформування галузі [1]. У зв’язку із цим значні завдання постають перед вищою медич­ ною освітою, яка має інтегруватись до європейсь­кого університетського простору. Положення Бо­ лонської декларації' підлягають неухильному впро­вадженню у навчальний процес вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, оскільки альтернативного шляху розвитку вищої медичної освіти не існує. Від цього залежить престиж медичної освіти України та її майбутнє місце у європейській системі освіти.Principles of Bologna declaration are subjected to steady introduction into educational process of higher medical educational establishments and establishments of postgraduate education. Transition to credit-module teaching principle promotes the rise of students’ motivation to study during all period of preparation. According to the orders of MPH from 31.12.2004 № 685 and from 25.01.2002 № 351 “On experimental introduction into the credit-module system of organization of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational establishments of the 11I-1V levels of accreditation in 2004-2010” the project of experimental curriculum was developed and given for consideration of MPH of Ukraine by the specialists of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. A new curriculum is based on the components branch standards of higher education in the direction of preparation “Medicine” by speciality “Stomatology”.
Ключові слова: нові форми організації
кредитно-модульна система
навчальний процес
післядипломна освіта
студенти
organization of educational process
Stomatology
credit-module teaching
students’ motivation to study
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7659
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
DosvId_uprovadzhennya_novih_form_organIzatsIYi_navchalnogo_protsesu_umovah kreditno_modulno_sistemi.pdf437,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.