UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7661
Назва: Реалізація лінгводидактичних і лінгвопрофесійних принципів у процесі професійно орієнтованого навчання латинської мови (на матеріалі латинського прийменника)
Автори: Бєляєва, Олена Миколаївна
Беляева, Елена Николаевна
Bieliaieva, O. M.
Синиця, Валентина Григорівна
Синица, Валентина Григорьевна
Synytsia, V. H.
Цісик, Андрій Зиновійович
Цисык, Андрей Зиновьевич
Tsisyk, A. Z.
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Бєляєва О. М. Реалізація лінгводидактичних і лінгвопрофесійних принципів у процесі професійно орієнтованого навчання латинської мови (на матеріалі латинського прийменника) / О. М. Бєляєва, В. Г. Синиця, А. З. Цісик // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., Харків, 19 – 20 кв. 2018 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 15–21.
Короткий огляд (реферат): Представлено шляхи реалізації дидактичних і лінгводидактичних принципів науковості, системності, систематичності і послідовності, інтегративності, лінійності, концентричності (спіралеподібності), а також лінгвопрофесійних принципів функціональності, профілізації та випереджувальної спеціалізації при вивченні латинського прийменника. Автори обґрунтовують думку, що робота з прийменниковими конструкціями на заняттях з латинської мови та медичної термінології сприяє формуванню термінологічної компетентності майбутніх лікарів і провізорів, стимулює особистісну мотивацію до вивчення латинської мови шляхом проеціювання отриманих знань, умінь і навичок на майбутню професійну діяльність; Представлены пути реализации дидактических и лингводидактических принципов научности, системности, систематичности и последовательности, интегративности, линейности, концентричности (спиралевидности), а также лингвопрофессиональных принципов функциональности, профилизации и опережающей специализации при изучении латинского предлога. Авторы обосновывают мысль, что работа с предложными конструкциями на занятиях по латинскому языку и медицинской терминологии способствует формированию терминологической грамотности будущих врачей и провизоров, стимулирует личностную мотивацию к изучению латинского языка путем проецирования полученных знаний, умений и навыков на будущую профессиональную деятельность; The article represents the ways for implementation the didactic and linguo-didactic principles of research and systemic character, systematicity and consistency, integration, lineal structure, concentricity (spiral-form organization), as well as linguo-professional principles of functionality, profilization and early specialization in studying the Latin preposition. The authors substantiate the idea that studying the preposition constructions at the sessions of Latin and medical terminology promotes terminological competency of future doctors and provisors by means of extrapolating the obtained knowledge, skills and abilities to professional activity.
Ключові слова: латинська мова
медична термінологія
дидактичні
лінгводидактичні
лінгвопрофесійні принципи
прийменникові конструкції
мовні кліше
латинский язык
медицинская терминология
дидактические
лингводидактические
лингвопрофессиональные принципы
предложные конструкции
языковые клише
Latin
medical terminology
didactic
linguo-didactic
linguo-professional principles
preposition constructions
language clichés
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7661
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Realizatsiia_linhvodydaktychnykh.pdf257,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.