Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/767
Назва: Поліморфізм гена apoE, ліпідний профіль та психодіагностичний статус у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Автори: Литвиненко, Наталія Володимирівна
Палєнка, Олена Євгенівна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Паленка, Елена Евгеньевна
Lytvynenko, N. V.
Palyenka, O. Ye.
Дата публікації: 2016
Видавець: Український неврологічний журнал
Бібліографічний опис: Паленка О. Є. Поліморфізм гена apoE, ліпідний профіль та психодіагностичний статус у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію / О. Є. Паленка, Н. В. Литвиненко // Український неврологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 21–25.
Короткий огляд (реферат): Відомо, що на виникнення кардіоваскулярних захворювань впливає багато чинників ризику, серед них переважають гіперліпідемія, артеріальна гіпертензія, генетичні порушення [5]. В патогенезі дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ) важливе значення мають гіпертонічна хвороба та атеро¬склероз, які пов'язані з ліпідним обміном. Аполіпо¬протеїн Е (ароЕ) відіграє провідну роль у регуляції ліпідного обміну та транспорті холестерину, забез¬печенні сталого рівня холестерину і тригліцеридів у крові. АроЕ — це білок з молекулярною масою 34 кДа, який складається з 299 амінокислот, входить до складу ліпопротеїнів плазми різних класів [2]. Основна функція ароЕ — видалення ліпопротеїнів і підтримка гомеостазу ліпідів в організмі. Встановлено, що ароЕ бере безпосередню участь у синтезі низки ліпопротеїнів, тому відхилення вмісту ароЕ від норми супроводжуються дисліпідеміями. Є три основні ізоформи білка ароЕ, які відрізня¬ються за наявністю аргініну чи цистеїну в 112-й та 158-й позиції амінокислотної послідовності: Е3 ^112/А^158), Е4 (А^112/А^158) і Е2 (С^112/ С^158) [4]. Поліморфізм гена ароЕ представлений 3 алелями (є2, є3 і є4) і фенотипно реалізується у вигляді 3 ізоформ білка (Е2, Е3 і Е4), які мають різну спорідненість до рецепторів. Найпоширенішим у нормоліпідемічній популяції людей є алель є3 (70— 80 %). Алель є2 пов'язаний з гіперліпопротеїнемією ІІІ типу і підвищеним ризиком розвитку атероскле¬розу, алель є4 — з підвищеним рівнем холестерину в крові, затримкою регенерації нейронів, знижен¬ням метаболізму глюкози в мозку [6]. За даними масштабних популяційних досліджень, частота по¬ліморфних маркерів є2, є3 і є4 гена ароЕ в європей¬ській популяції становить відповідно 7, 77 і 15 % [7]. Однак досі залишається дискусійним питання щодо частоти алельних поліморфізмів є2, є3, є4 гена ароЕ, асоціації різних генотипів ароЕ з характером ліпідного метаболізму та когнітивним статусом у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ). Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на тему «Оптимізація та патогенетичне обґрунтування методів діагностики та лікування судинних і нейродегенеративних захворювань нервової системи з урахуванням клініко-гемодинамічних, гормональних, метаболічних, генетичних та імунозапальних чинників» (№ державної реєстрації 0111U006303).
Ключові слова: аполіпопротеїн E
ген аполіпопротеїну E
алелі ε2, ε3, ε4
поліморфізм
ліпідний профіль
когнітивні розлади
аполипопротеин E
ген аполипопротеина E
алели ε2, ε3, ε4
полиморфизм
липидный профиль
когнитивные расстройства
apolipoprotein E
gene apolipoprotein E
allele e2, e3, e4,
polymorphism
lipid profile
cognitive impairments
ISSN: 1998-4235
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/767
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
polimorfism_16.pdf947,01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.