Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/789
Назва: Цитометричне дослідження динамики загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенний флегмон дна порожнини рота
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Куонг, Ву В’єт
Лепський, В. В.
Лепський, В. В.
Аветиков, Давид Соломонович
Куонг, Ву Вьет
Лепский, В. В.
Лепский, В. В.
Avetikov, D.
Kuong, V.
Lepsky, V.
Lepsky, V.
Дата публікації: 2014
Видавець: ВДНЗУ "УМСА"
Бібліографічний опис: Цитометричне дослідження динамики загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенний флегмон дна порожнини рота / Д. С. Аветіков, В. В. Куонг, В. В. Лепський [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14. – Вип.3 (47). – С. 14–19.
Короткий огляд (реферат): Особливий інтерес в комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами, представляє розробка і впровадження в клінічну практику високоефективних препаратів комбінованої дії з мінімальними побічними ефектами, діючих на різні ланки патогенезузапалення, що дозволяють скоротити традиційні терміни лікування. До цих препаратів відноситься препарат, що містить в собі нанокапсули фосфатидилхоліну “Ліпін”. Автори поставили за мету оцінкудинаміки цитологічних змін в гнійний рані при застосуванні препарату “Ліпін” в комплексному лікування одонтогенних флегмон дна порожнинирота. Цитометричне дослідження проводили за методом стандартних площин, визначали – середню кількість незмінених еритроцитів, змінених еритроцитів, незмінених нейтрофільних гранулоцитів, змінених нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів, лімфоцитів, фібробластів і епітеліоцитів в 10 полях зору. Кількість поліморфноядерних лейкоцитів, клітин-фагоцитів, лімфоцитів,наявність і характер неклітинних елементів, за умов вивчення в комплексі і динаміці, досить специфічні для різних фаз загоєння рани.Динаміка змін кількості нейтрофільних гранулоцитів свідчить про більш ранній перехід запальної стадії ранового процесу в регенераторну в цитограмах пацієнтів, що отримували лікування за запропонованою нами методикою. Кількість моноцитів була більшою в групі пацієнтів, які отримували лікування за традиційною методикою на ранніх термінах спостереження (1 доба) і визначалась в цитограмах навіть на 7 добу. В групі пацієнтів, які лікувались за запропонованою нами методикою, середня кількість макрофагів вже на 3 добу різко підвищилась, але до 7 доби в цитограмах пацієнтів цієї групи моноцити і лімфоцити не виявлялись, що, в комплексі з досить великою кількістю в цитограмах диференційованих клітинних елементів – фібробластів та епітеліоцитів – свідчить про реалізацію ранового процесу на 2 доби раніше; Особенный интерес в комплексном лечении больных с одонтогенными флегмонами, представляет разработка и внедрение в клиническую практику высокоэффективных препаратов комбинированного действия с минимальными побочными эффектами, действующих на разные звенья патогенеза воспаления, которые позволяют сократить традиционные сроки лечения. К этим препаратам относится препарат, который включает в себя нанокапсулы фосфатидилхолина "Липин". Авторы поставили цель: оценку динамики цитологических изменений в гнойный ране при применении препарата "Липин" в комплексном лечении одонтогенных флегмон дна полости рта. Цитометрическое исследование проводили по методу стандартных плоскостей, определяли - среднее количество неизмененных эритроцитов, измененных эритроцитов, неизмененных нейтрофильных гранулоцитов, измененных нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов, лимфоцитов, фибробластов и эпителиоцитов в 10 полях зрения. Количество полиморфноядерных лейкоцитов, клеток-фагоцитов, лимфоцитов, наличие и характер неклеточных элементов, при условиях изучения в комплексе и динамике, достаточно специфично для разных фаз заживления раны. Динамика изменений количества нейтрофильных гранулоцитов свидетельствует о более раннем переходе воспалительной стадии раневого процесса в регенераторную в цитограммах пациентов, которые получали лечение по авторской методике. Количество моноцитов было больше в группе пациентов, которые получали лечение по традиционной методике на ранних сроках наблюдения (1 сутки) и определялось в цитограммах даже на 7 сутки. В группе пациентов, которые проходили лечение по предложенной нами методике, среднее количество макрофагов уже на 3 сутки резко повысилась, но до 7 суток в цитограммах пациентов этой группы моноциты и лимфоциты не определялись, что, в комплексе с достаточно большим количеством в цитограммах дифференцированных клеточных элементов - фибробластов и эпителиоцитов - свидетельствует о реализации раневого процесса на 2 сутки раньше.
Ключові слова: флегмона
дно порожнини рота
“Ліпін”
цитометрія
гнойная рана
флегмона
дно полости рта
«Липин»
цитометрия
гнойная рана
abscess
floor of mouth
"Lipin"
cytometry
festering wound
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/789
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
citometrichne.pdf185,79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.