UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7980
Назва: Клинико-морфологические прогностические критерии высокодифференцированного плоскоклеточного рака легкого центральной локализации
Інші назви: Клініко-морфологічні прогностичні критерії високодиференціиованого плоскоклітинного раку легені центральної локалізації
Сlinical and morphological prognostic criteria of well-differentiated squamous cell lung carcinoma of central location
Автори: Филенко, Борис Миколайович
Филенко, Борис Николаевич
Filenko, B. M.
Ройко, Наталія Віталіївна
Ройко, Наталия Виталиевна
Royko, N. V.
Проскурня, Сергій Анатолійович
Проскурня, Сергей Анатольевич
Proskurnya, S. A.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Филенко Б. Н. Клинико-морфологические прогностические критерии высокодифференцированного плоскоклеточного рака легкого центральной локализации / Б. Н. Филенко, Н. В. Ройко, С. А. Проскурня // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Вип. 2, т. 17. – С. 61–64.
Короткий огляд (реферат): В работе проведен анализ клинико-морфологических особенностей течения высокодифференцированного рака легкого центральной локализации. Целью работы было обоснование прогностических клинико-морфологических критериев высокодифференцированного плоскоклеточного рака легкого центральной локализации. Проведенными исследованиями установлено, что 94,4% больных ВПРЛ составляют мужчины. Этот показатель превышает данные заболеваемости по Украине и мире, поскольку в обобщенных данных не учитывается гистогенетический тип опухоли, исследуя группу НМКРЛ или плоскоклеточного рака не определяя степень дифференцировки. Анализ клинико-морфологических показателей высокодифференцированного рака легкого выявил отсутствие четкого прогностического значения макроскопических характеристик данного гистогенетического типа рака центральной локализации. Центральный рак легкого, развитие которого имеет четкую связь с главным, долевым или сегментарным бронхами, характеризуется тремя основными клинико-морфологическими формами роста: узловато-перибронхиальной, узловатокавернозной и узловато-разветвленной; У роботі проведено аналіз клініко-морфологічних особливостей перебігу високодиференційованого раку легень центральної локалізації. Метою роботи стало обґрунтування прогностичних клініко- морфологічних критеріїв високодиференційованого плоскоклітинного раку легені центральної локалізації. Проведеними дослідженнями встановлено, що 94,4% хворих ВПРЛ становлять чоловіки. Цей показник перевищує дані захворюваності по Україні і світі, оскільки в узагальнених даних не враховується гістогенетичний тип пухлини, досліджуючи групу НДКРЛ або плоскоклітинного раку не визначаючи ступеню диференціювання. Аналіз клініко-морфологічних показників високодиференційованого раку легені виявив відсутність чіткого прогностичного значення макроскопічних характеристик даного гістогенетичного типу раку. Центральний рак легені, розвиток якого має чіткий зв'язок з головним, частковим або сегментарним бронхами, характеризується трьома основними клініко-морфологічними формами росту: вузлувато-перибронхіальною, вузлувато-кавернозною і вузлувато-розгалуженою; The paper presents the analysis of clinical and morphological features of the course of well-differentiated squamous cell lung carcinoma of central location. The study was aimed at the substantiation of prognostic clinical and morphological criteria for the high differentiated squamous cell lung carcinoma of central location. The findings showed that male population constituted 94,4% of patients with well-differentiated squamous cell lung carcinoma. This index exceeds the data of incidence rate in Ukraine and worldwide, since the his- togenetic type of tumor is not taken into account in the generalized data while analyzing the group of nonsquamous lung carcinoma or squamous cell carcinoma without specifying the degree of differentiation. The analysis of clinical and morphological indices of high differentiated squamous cell lung carcinoma has revealed the absence of a distinct predictive value of macroscopic characteristics of this histogenetic type of central cancer. Central lung cancer, the development of which is clearly correlated with the primary, lobar or segmental bronchi, is characterized by the three major clinical-and -morphological forms of growth: nodoseperibronchial, nodose-cavernous and nodose-bifurcated.
Ключові слова: высокодифференцированный плоскоклеточный рак легкого
морфология
прогноз
високодиференційований плоскоклітинний рак легені
морфологія
прогноз
well-differentiated squamous cell lung carcinoma
morphology
prognosis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7980
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.