Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8143
Назва: Медико-соціальне обґрунтування системи безпеки пацієнтів і потенційних шляхів її імплементації у службі анестезіології та інтенсивної терапії України
Інші назви: Медико-социальное обоснование системы безопасности пациентов и путей ее имплементации в службе анестезиологии и интенсивной терапии Украины
Medical-social substantiation of the system of patient safety and ways of its implementation in the anesthesiology and intensive care service of Ukraine
Автори: Федосюк, Роман Миколайович
Ковальова, Олена Михайлівна
Слабкий, Геннадій Олексійович
Федосюк, Роман Николаевич
Ковалева, Елена Михайловна
Слабкий, Геннадий Алексеевич
Fedosiuk, R. M.
Kovaleva, O. M.
Slabkiy, G. O.
Ключові слова: система безпеки пацієнтів
національний план дій
інцидент-звітність
імплементація
служба анестезіології та інтенсивної терапії
система безопасности пациентов
национальный план действий
инцидент-отчетность
имплементация
служба анестезиологии и интенсивной терапии
system of patient safety
national action plan
incident reporting
implementation
anesthesiology and intensive care service
Дата публікації: 2018
Видавець: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»
Бібліографічний опис: Федосюк Р. М. Медико-соціальне обґрунтування системи безпеки пацієнтів і потенційних шляхів її імплементації у службі анестезіології та інтенсивної терапії України / Р. М. Федосюк, О. М. Ковальова, Г. О. Слабкий // Україна. Здоров'я нації. – 2018. – № 1 (47). – С. 90–99.
Короткий огляд (реферат): Мета – обґрунтувати і розробити систему безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України; запропонувати потенційні шляхи її імплементації на національному, регіональному та локальному рівнях. Матеріали та методи. Проведено критичний аналіз міжнародної рекомендаційної бази у сфері безпеки пацієнтів, вивчення закордонного досвіду та оцінка ситуації у вітчизняній системі охорони здоров’я. Результати. Основною парадигмою системи безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України визнано сучасну концепцію про безпеку пацієнтів як про замкнутий цикл, центральним об’єктом – пацієнта, ключовими елементами – принципи, знання та інструменти, структурними компонентами – заклади охорони здоров’я, навчальні медичні заклади, академію медичних наук, громадські професійні медичні й немедичні організації, логістичними принципами – інтеграцію, безперервність, наступність та зворотний зв’язок, а основними модулями – інфекційну, хірургічну, фармацевтичну та інфраструктурну безпеку, а також інцидент-моніторинг, навчання, науку та преміювання. Впровадження системи в державі може відбутися через реалізацію «Стратегічного плану дій з безпеки пацієнтів для служби анестезіології та інтенсивної терапії України». Висновки. Обґрунтовано та розроблено систему безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України; Цель – обосновать и разработать систему безопасности пациентов в службе анестезиологии и интенсивной терапии Украины; предложить потенциальные пути ее внедрения на национальном, региональном и локальном уровнях. Материалы и методы. Проведен критический анализ международной рекомендательной базы в сфере безопасности пациентов, изучен зарубежный опыт и представлена оценка ситуации в отечественной системе здравоохранения. Результаты. Основной парадигмой системы безопасности пациентов в службе анестезиологии и интенсивной терапии Украины признана современная концепция о безопасности пациентов как о замкнутом цикле, центральным объектом – пациент, ключевыми элементами – принципы, знания и инструменты, структурными компонентами – учреждения здравоохранения, учебные медицинские заведения, академия медицинских наук, общественные профессиональные медицинские и немедицинские организации, логистическими принципами – интеграция, непрерывность, преемственность и обратная связь, а основными модулями – инфекционная, хирургическая, фармацевтическая и инфраструктурная безопасность, а также инцидент-мониторинг, обучение, науку и премирование. Внедрение системы в государстве может произойти через реализацию «Стратегического плана действий по безопасности пациентов для службы анестезиологии и интенсивной терапии Украины». Выводы. Обоснована и разработана система безопасности пациентов в службе анестезиологии и интенсивной терапии Украины; Purpose – to substantiate and develop the system of patient safety in the anesthesiology and intensive care service of Ukraine and to suggest potential ways of its implementation at the national, regional and local levels. Materials and methods. Critical analysis of the international recommendation base on patient safety, study of foreign experience and assessment of the situation in the national healthcare system. Results. The main paradigm of the system of patient safety in the anesthesiology and intensive care service of Ukraine is the modern concept of patient safety as a closed cycle, the central object – the patient, the key elements – principles, knowledge and tools, structural components – health care institutions, educational institutions, academy of medical sciences, public professional medical and non-medical organizations, logistic principles – integration, continuity and feedback, and the main modules – infectious, surgical, pharmacological and infrastructural safety, as well as incident reporting, education, science, and award. The implementation of the system in the state can occur through the realization of the “Strategic Patient Safety Action Plan for the Anesthesiology and Intensive Care Service of Ukraine”. Conclusions. The system of patient safety in the anesthesiology and intensive care service of Ukraine has been substantiated and developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8143
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
slugba_anestesiologii.pdf3,31 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.