UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/817
Назва: Збільшення шансів розвитку бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей після трансфузії донорської еритроцитарної маси
Інші назви: Увеличение шансов развитиябронхолегочной дисплазии у преждевременно рожденных детей после трансфузии донорской эритроцитарной массы
The increasing of probability of bronchopulmonary dysplasia development in premature infants after transfusion of donor red blood cells
Автори: Похилько, Валерій Іванович
Гончарова, Юлія Олексіївна
Траверсе, Галина Михайлівна
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Коробка, Оксана Вікторівна
Похилько, Валерий Иванович
Гончарова, Юлия Алексеевна
Траверсе, Галина Михайловна
Цвиренко, Светлана Николаевна
Коробка, Оксана Викторовна
Pokhylko, V. I.
Goncharova, Yu. A.
Traverse, G. M.
Zvirenko, S. N.
Korobka, O. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет МОЗ України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України»
Бібліографічний опис: Збільшення шансів розвитку бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей після трансфузії донорської еритроцитарної маси / В. І. Похилько, Ю. О. Гончарова, Г. М. Траверсе [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – T. ІV, № 3 (13). – С. 74–79.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню асоціації між проведенням передчасно народженій дитині трансфузії донорської еритроцитарної маси (ДЕМ) та розвитком бронхолегеневої дисплазії (БЛД). Було проведено ретроспективне когортне дослідження, в яке включено 49 дітей з БЛД та 41 дітей без БЛД, які народились з масою <1500 г. Статистичний аналіз включав простий та множинний логістичний регресійний аналіз. За отриманими результатами дослідження частота анемії була достовірно вищою серед дітей з БЛД, ніж с еред дітей бе з БЛД (93,88 % проти 48,78 %, ВШ 16,1 (95 % ДІ 4,306-60,191), р<0,001). Достовірно більша кількість дітей з БЛД, ніж діти без БЛД, потребували проведення гемотрансфузії (77,55 % проти 4,88 %, ВШ 67,36 (95 % ДІ 13,99-324,27), р<0,001). Середнє значення кількості проведених гемотрансфузій з перерахунку на одну дитину достовірно між групами дітей не відрізнялось (відповідно 2,23 (95% ДІ 1,75-2,68) та 2,0 (<95% ДІ 2,0-2,0); ВШ 1,13 (95% ДІ 0,502-2,56), р=0,7665). Як у мультиваріантній моделі, яка включала масу тіла при народженні, гестаційний вік, тривалість штучної вентиляції легень, рівень FiO2, наявність гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки, але без включення постнатальних діагнозів (пізні інфекції та НЕК), так і у моделі з їх включенням, шанси мати БЛД за умови переливання передчасно народженій дитині ДЕМ ще значно підвищувалися (відповідно 445,98 (95% ДІ 12,17-16343,38), р=0,001 та 305,72 (95% ДІ 6,81-13716,7), р=0,003); Статья посвящена изучению ассоциации между проведением преждевременно рожденным детям трансфузии донорской эритроцитарной массы (ДЕМ) и развитием бронхолегочной дисплазии (БЛД). Было проведено ретроспективне когортное исследование, включающее 49 детей с БЛД и 41 ребенка без БЛД, которые родились с массой <1500 г. Статистический анализ включал простой и множественный логистический регрессивный анализ. В результате проведенного исследования выявлено, что частота анемий была достоверно выше среди детей с БЛД, чем у детей без БЛД (93,88% против 48,78 %, СШ, 16,1 (95 % ДИ 4,306- 60,191), р<0,001). Достоверно большее количество детей с БЛД, чем без БЛД, требовали проведения гемотрансфузии (77,55 % против 4,88 %, СШ 67,36 (95 % ДИ 13,99-324,27), р<0,001). Среднее значение количества проведенных гемотрансфузий из расчета на одного ребенка между группами детей достоверно не отличалась (соответственно 2,23 (95% ДИ 1,75-2,68) и 2,0 (95% ДИ 2,0-2,0); СШ 1,13 (95% ДИ 0,502-2,56), р=0,7665). Как в мультвариантной модели, которая включала массу тела при рождении, гестационный возраст, длительность искусственной вентиляции, уровень FiO2, наличие гемодинамически значимого открытого артериального протока, однако без включения постнатальных диагнозов (поздние инфекции и НЭК), так и в модели с их включением, шансы иметь БЛД при условии переливания преждевременно рожденному ребенку ДЕМ значительно повышаются (соответственно 445,98 (95% ДИ 12,17-16343,38), р=0,001 и 305,72 (95% ДИ 6,81-13716,7), р=0,003); The article is devoted to the study of association between donor red blood cells transfusion in premature infants and development of bronchopulmanary dysplasia (BPD). Retrospective cohort study in 49 infants with BPD and 41 infants without BPD (birth weight < 1500 g) was conducted. Statistical analysis included simple and multiple logistic regressive analysis. According to the results of this investigation the frequency of anemia in infants with BPD was significantly higher than in infants without BPD (93,88 % to 48,78 %, OR 16,1 (95 % CI 4,306-60,191), р<0,001). Significantly greater number of infants with BPD than infants without BPD needed hemotransfusion (93,88 % to 48,78 %, OR 16,1 (95 % CI 4,306- 60,191), р<0,001). Average number of hemotranfusion calculated at one infant was not significantly different between groups of children (respectively 2,23 (95% CІ 1,75-2,68) and 2,0 (95% CІ 2,0-2,0), OR 1,13 (95% CІ 0,502-2,56), р=0,7665). In multivariable model which included birth weight, gestational age, duration of artificial pulmonary ventilation, level of FiO2, the existence of hemodynamicaly significant patent ductus arteriosus however without inclusion of postnatal diagnosis (late infections and necrotizing enterocolitis) as well as in the model with their inclusion, the probability of BPD development in premature infant after transfusion of donor red blood cells was considerably higher (respectively 445,98 (95% CІ 12,17-16343,38), р=0,001 and 305,72 (95% CІ 6,81-13716,7), р=0,003).
Ключові слова: передчасно народжені діти
бронхолегенева дисплазія
донорська еритроцитарна маса
преждевременно рожденный ребенок
бронхолегочная дисплазия
донорская эритроцитарная масса
premature infant
bronchopulmanary dysplasia
donor red blood cells
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/817
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
zbilshennya_shansiv_rozvytku_BLD_2014.pdf438,54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.