2018 : [107] Головна фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах [100]

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 березня 2018 року

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [7]

Збірник статей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2018 р., м. Полтава)