UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8222
Назва: Клінічні та інформаційні аспекти галітозу в майбутніх лікарів і можливості його корекції
Інші назви: Клинические и информационные аспекты галитоза у будущих врачей и возможности его коррекции
Clinical and informative aspects of galitoz for future doctors and possibility of it correction
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Володимирівна
Іленко, Наталія Миколаївна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Иленко, Наталия Владимировна
Иленко, Наталия Николаевна
Petrushanko, T.
Ilenko, N.
Ilenko, N.
Дата публікації: 2009
Видавець: Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика (НМАПО), Институт стоматологии национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (НМАПО), Ассоциация стоматологов Украины, Ассоциация стоматологов Украины (КГО), Украинская ассоциация челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов, Ассоциация врачей-пародонтологов Украины, Украинская ассоциация профилактической и детской стоматологии, ООО «ЭКСПЕРТ Лтд»
Бібліографічний опис: Петрушанко Т. О. Клінічні та інформаційні аспекти галітозу у майбутніх лікарів і можливості його корекції / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко, Н. М. Іленко // Современная стоматология. – 2009. – № 3 (47). – С. 79–82.
Короткий огляд (реферат): Проведене клініко-психологічне дослідження показало високу поширеність галітозу у студентів випускного курсу стоматологічного факультету. Більшість майбутніх лікарів недостатньо володіли інформацією про галітоз, фактори його виникнення, діагностику, ліквідацію. Виявлено, що у виникненні галітозу в обстежених осіб провідне місце мали стоматологічні фактори. Серед суб'єктивних ор¬ганолептичних тестів більш інформативним є тест із флосом, який можна використовувати для об'єктивної самодігностики наявності неприємного запаху та якості індивідуальної гігієни порожнини рота. Доведено, що засоби та предмети індивідуальної гігієни фірми «Colgate» значно покращують гігієнічний стан порожнини рота та сприяють ліквідації оральних причин галітозу. Головним як для боротьби з галітозом, так і для профілактики його виникнення і залишаються комплексний підхід до гігієни порожнини рота, регулярність і правильне виконання всіх індивідуальних маніпуляцій; Проведенное клинико-психологическое исследование показало высокую распространенность га- литоза у студентов выпускного курса стоматологического факультета. Большинство будущих врачей недостаточно владеют информацией о галитозе, факторах его возникновения, диагностики, ликвидации. Определено, что в возникновении галитоза у обследованных лиц ведущее значение имели стоматологические факторы. Среди субъективных органолептических тестов наиболее информативным является тест с флоссом, который можно использовать для объективной самодиагностики наличия неприятного запаха и качества индивидуальной гигиены полости рта. Доказано, что средства и предметы гигиены фирмы «Colgate» значительно улучшают гигиеническое состояние полости рта и способствуют ликвидации оральных причин галитоза. Главным как для борьбы с галитозом, так и для профилактики его возникновения остаются комплексный подход к гигиене полости рта, регулярность и правильность выполнения всех индивидуальных манипуляций; The conducted clinico-pshychological research rotined high prevalence of galitoz for the students of final course of stomatological faculty. Most future doctors it is not enough own information about galitoz, factors of it origin, diagnostics, liquidation. Іt is certain that in the origin of galitoz at the inspected persons stomatological factors had a leading value. Among subjective organoleptive tests most informing is expose a test with phloss, which can be utillized for objective someself diagnostic of presence of unpleasant smell and quality of individual hygiene of cavity of mouth. It is well-proven that facilities and articles of hygiene of firm Colgate considerably improve the hygienical state of cavity of mouth and liquidations of oral reasons of galitoz promote. Main both for a fight with galitoz and for the prophylactic of its origin, there is complex approach in the hygiene of cavity of mouth, regularity and rightness of implementation of all of individual manipulations.
Ключові слова: галітоз
студенти
діагностика
профілактика
засоби гігієни «Colgate»
галитоз
студенты
диагностика
профилактика
средства гигиены «Colgate»
galitoz
students
diagnostics
prophylaxis
facilities of hygiene of Colgate
ISSN: 1992-576-Х
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8222
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Clinical and informative aspects of galitoz for future doctors .pdf242,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.