UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8466
Назва: Кореляції лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом
Інші назви: Корреляции линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги с одонтометрическими и кефалометрическими показателями девушек с ортогнатическим прикусом
Correlation of linear sizes necessary for construction of the correct form of dental arch with odontometric and cephalometric parameters of girls with orthognathic bite
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Бібліографічний опис: Марченко А. В. Кореляції лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом / А. В. Марченко // Вісник морфології. – 2017. – № 2, Т. 23. – С. 273–278.
Короткий огляд (реферат): В статті описані і проведено аналіз кореляцій комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонто-метричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом. Найбільша кількість достовірних кореляцій розмірів зубів з трансверзальними розмірами верхньої та нижньої щелепи встановлена із шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному (31,9%) й присінково-язиковому (29,2%) напрямках та з мезіодистальними (29,2%) й присінково-язиковими (25,0%) розмірами коронок зубів; із параметрами верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині – 77,8% із шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному і 72,2% у присінково-язиковому напрямках, 72,2% з мезіодистальними і 55,6% із присінково-язиковими розмірами коронок зубів та по 33,3% з довжиною кореня у присінково-язиковій та мезіодистальній проекціях; з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині спостерігається зовсім інший розподіл – найбільша кількість кореляцій встановлена лише із шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (11,1%). При аналізі достовірних кореляцій кефалометричних показників у загальній групі дівчат встановлено їх найбільшу кількість з трансверзальними розмірами верхньої та нижньої щелепи (16,2%), 9,5% з параметрами верхньощелепної зубної дуги у вертикальній площині і лише 2,9% з параметрами верхньощелепної зубної дуги у сагітальній площині; В статье описаны и проведен анализ корреляций компьютерно-томографических характеристик зубных дуг с одонтометрическими и кефалометрическими показателями девушек с ортогнатическим прикусом. Наибольшее количество достоверных корреляций размеров зубов с трансверзальными размерами верхней и нижней челюсти установлено с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном (31,9%) и преддверно-языковом (29,2%) направлениях и с мезиодистальными (29,2%) и преддверно-языковыми (25,0%) размерами коронок зубов; с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в сагиттальной плоскости – 77,8% с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном и 72,2% в преддверно-языковом направлениях, 72,2% с мезиодистальными и 55,6% с преддверно-языковыми размерами коронок зубов и по 33,3% с длиной корня в преддверно-языковой и мезиодистальной проэкциях; с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости наблюдается совсем другое распределение – наибольшее количество корреляций установлено лишь с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном направлении (11,1%). При анализе достоверных корреляций кефалометрических показателей в общей группе девушек установлено их наибольшее количество с трансверзальными размерами верхней и нижней челюсти (16,2%), 9,5% с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости и лишь 2,9% с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в сагиттальной плоскости; The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric and cephalometric indices of girls with orthognathic bite. The largest number of reliable correlations of the size of the teeth with transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with the width of the dentin-enamel border in mesiodistal (31,9%) and vestibule-tongue (29,2%) directions, and with mesiodistal (29,2%) and vestibule-tongue (25,0%) size of crowns of teeth; with parameters of the maxillary dental arch in the sagittal plane – 77,8% with the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal and 72.2% in the vestibule-tongue directions, 72,2% with mesiodistal, and 55,6% with vestibule-tongue crowns of teeth and 33,3% with the length of the root in the vestibule-tongue and mesiodistal projections; with the parameters of the maxillary dental arc in the vertical plane there is a completely different distribution – the greatest number of correlations is established only with the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal direction (11,1 %). In the analysis of reliable correlations of cephalometric indices in the general groups of girls, their largest number was determined with the transversal dimensions of the upper and lower jaw (16,2%), 9,5% with the parameters of the maxillary artery in the vertical plane and only 2,9% with the parameters of the maxillary dental arcs in the sagittal plane.
Ключові слова: дівчата з ортогнатичним прикусом
кореляції
комп'ютерна томографія
трансверзальні розміри верхньої й нижньої щелепи
сагітальні характеристики зубної дуги
одонтометричні і кефалометричні показники
девушки с ортогнатическим прикусом
корреляции
компьютерная томография
трансверзальные размеры верхней и нижней челюсти
сагитальные характеристики зубной дуги
одонтометрические и кефалометрические показатели
girls with orthognathic bite
correlations
computed tomography
transversal dimensions of the upper and lower jaw
sagittal characteristics of the dental arch
odontometric and cephalometric indices
ISSN: 1818-1295
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8466
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Correlation_of_linear_sizes_necessary_for_construction_of_the_correct.pdf168,95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.