Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/847
Назва: Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування
Інші назви: Особенности нарушений состояния оксида азота у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом в динамике патогенетического лечения
Specific acpect of nitric oxide state violations in patients with ischemic heart disease in combination with nonalcoholic steatohepatitis in the dynamics of pathogenic treatment
Автори: Скрипник, Ігор Миколайович
Скрыпник, Игорь Николаевич
Skrypnyk, I.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Щербак, Ольга Василівна
Щербак, Ольга Васильевна
Shcherbak, O.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Скрипник І. М. Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. В. Щербак // Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3. - С. 20–25.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи - вивчити стан системи оксиду азоту (NO) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутнім неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) у динаміці патогенетичної терапії. Матеріали та методи. Обстежено 59 хворих на ІХС із супутнім НАСГ. Проводили оцінку функціонального стану печінки, ліпідного обміну та системи оксиду азоту. Хворі на фоні базисної терапії ІХС отримували урсодезоксихолеву кислоту (УДХК) у поєднанні з левокарнітином. Результати та обговорення. У хворих на ІХС у поєднанні з НАСГ спостерігалось максимально виражене усунення синдрому цитолізу, зменшення проявів атерогенної дисліпідемії та ендотеліальної дисфункції за умов призначення на фоні базисної терапії УДХК та левокарнітину. Висновки. Хворі на ІХС із супутнім НАСГ, які отримували на фоні базисної терапії ІХС комбінацію УДХК з левокарнітином, мали достовірно значуще зменшення проявів порушення функціонального стану печінки, ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції ; Цель работы - изучить состояние системы оксида азота (NO) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) в динамике патогенетической терапии. Материалы и методы. Обследовано 59 больных ИБС с сопутствующим НАСГ. Проводили оценку функционального состояния печени, липидного обмена и системы оксида азота. Больные на фоне базисной терапии ИБС получали урсодезоксихолевую кислоту (УДХК) в сочетании с левокарнитином. Результаты и обсуждение. У больных ИБС в сочетании с НАСГ наблюдалось максимально выраженное устранение синдрома цитолиза, уменьшение проявлений атерогенной дислипидемии и эндотелиальной дисфункции в условиях назначения на фоне базисной терапии УДХК и левокарнитина. Выводы. Больные ИБС с сопутствующим НАСГ, получавшие на фоне базисной терапии ИБС комбинацию УДХК с левокарнитином, имели достоверно значимое уменьшение проявлений нарушения функционального состояния печени, липидного обмена и эндотелиальной дисфункции ; Objective - to study the nitric oxide (NO) state in patients with ischemic heart disease (IHD) and concomitant nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in the dynamics of pathogenic therapy. Materials and methods. 59 patients with IHD and concomitant NASH were examined. The liver function, lipid metabolism and nitric oxide system state were evaluated. Patients against the background of IHD basic therapy received ursodeoxycholic acid (UDCA) in combination with levocarnitine. Results and discussion. We observed the most pronounced elimination of the cytolysis syndrome, reduction of atherogenic dyslipidemia and endothelial dysfunction in patients with IHD in combination with NASH in the context of UDCA and levocarnitine administration accompanied the basic therapy. Conclusions. Patients with IHD and concomitant NASH receiving basic therapy of IHD and combination of UDCA with levocarnitine had a significant improvement of the functional liver state, lipid metabolism and endothelial function.
Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит
неалкогольный стеатогепатит
nonalcoholic steatohepatitis
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
ендотеліальна дисфункція
эндотелиальная дисфункция
endothelial dysfunction
оксид азоту
оксид азота
nitric oxide
синтаза оксиду азоту
синтаза оксида азота
nitric oxide synthase
урсодезоксихолева кислота
урсодезоксихолевая кислота
ursodeoxycholic acid
левокарнітин
левокарнитин
levocarnitine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/847
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
oksid_azota_u_hvoryh_na_ihs_z_nasg.pdf417,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.