Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8601
Назва: Роль реакцій перекисного окислення ліпідів у патогенезі дифтерійного міокардиту
Інші назви: Роль реакций перекисного окисления липидов в патогенезе дифтерий­ ного миокардита
The role of lipid peroxide oxidation in pathogenesis of diphtherie myocarditis
Автори: Ізюмська, Олена Михайлівна
Изюмская, Елена Михайловна
Izyumskaya, E. M.
Ключові слова: дифтерія
дифтерійний міокардит
перекисне окислення ліпідів
антиоксидантна система
антиоксидантні ферменти
дифтерия
дифтерийный миокардит
перекисное окис­ление липидов
антиоксидантная система
антиоксидантные ферменты
diphtheria
diphtheria myocarditis,
lipid peroxide oxidation
antioxidant system
antioxidant enzymes
Дата публікації: 1998
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Ізюмська О. М. Роль реакцій перекисного окислення ліпідів у патогенезі дифтерійного міокардиту: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / О. М. Ізюмська. – Київ, 1998. – 18 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14,01.13 - інфекційні хвороби.- Київський науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського, Київ, 1997. Дисертація присвячена вивченню ролі реакцій ПОЛ у патогенезі диф терійного міокардиту. На підставі експериментальних досліджень з викори станням біохімічних, біофізичних і морфологічних методів показано, що при дифтерійному міокардиті має місце посилення реакцій ПОЛ у міокарді та з’ясований морфогенез дифтерійного міокардиту. Клініко-лабораторним об стеженням виявлено, що у хворих на дифтерію закономірно знижується ак тивність АО ферментів, а розвиток дифтерійного міокардиту супроводжуєть ся на цьому фоні посиленням реакцій ПОЛ. З урахуванням сучасних кри теріїв уточнені ознаки ранньої діагностики дифтерійного міокардиту за по казниками ПОЛ та активності АО ферментів;Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 - инфекционные болезни.-Киевский научно- исследовательский институт эпидемиологии и инфекционных болезней нм.Л.В.Громашевского, Киев, 1997. Диссертация посвящена изучению роли реакций ПОЛ в патогенезе дифтерийного миокардита. На основании экспериментальных исследований с использованием биохимических, биофизических и морфологических методов показано, что при дифтерийном миокардите имеет место активация реакций ПОЛ в миокарде и уточнен морфогенез дифтерийного миокардита. Клинихо- лабораторным обследованием выявлено, что у больных дифтерией законо мерно снижается активность АО ферментов, а развитие дифтерийного мио кардита сопровождается на этом фоне активацией реакций ПОЛ. С учетом современных критериев уточнены признаки ранней диагностики дифтерийно го миокардита по показателям ПОЛ и активности АО ферментов; A thesis in search of a degree of a Candidate of medical sciences on the speciality 14.01.13 - infection diseases. - Kiev research institute of epidemiology and infection diseases., Kiev, 1997. The thesis is devoted to the role of lipid peroxide oxidation reactions (POL) in pathogenesis of diphteria myocarditis. On the basis of experimental, clinical, biochemical and biophysical methods as well as morphological investigation it was shown that in case of diphtheria myocarditis the activation of POL reaction in myocardium takes of myocarditis was refined. It was revealed that in patients wih diphtheria regularly reduces the activity of antioxidant enzymes but the development of diphtheria myocarditis is accompanied on this background with the activation of POL reactions. Taking into acount the modem criteria,the sings of early diagnostics of diphtheria myocarditis according to POL indexes and enzymes antioxidant activity were refined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8601
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Авторефетати та дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1.pdf999,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.