UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8801
Назва: Nanoceria alleviate oxidative and nitrosative stress in salivary glands glutamate-induced obesity rats
Інші назви: Наноцерій знижує окисний та нітрозативний стрес у слинних залозах щурів з глутамат-індукованим ожирінням
Наноцерий снижает окислительный и нитрозативный стресс в слюнных железах крыс с глутамат-индуцированным ожирением
Автори: Hordiienko, L. P.
Beregova, T. V.
Neporada, K. S.
Falalyeyeva, T. M.
Zholobak, N. M.
Shcherbakov, O. B.
Bubnov, R. V.
Spivak, M. Ya.
Гордиенко, Людмила Петровна
Береговая, Татьяна Владимировна
Непорада, Каринэ Степановна
Фалалеева, Татьяна Михайловна
Жолобак, Надежда Михайловна
Щербаков, Александр Борисович
Бубнов, Ростислав Владимирович
Спивак, Николай Яковлевич
Гордієнко, Людмила Петрівна
Берегова, Тетяна Володимирівна
Непорада, Каріне Степанівна
Фалалєєва, Тетяна Михайлівна
Жолобак, Надія Михайлівна
Щербаков, Олександр Борисович
Бубнов, Ростислав Володимирович
Співак, Микола Якович
Дата публікації: 2018
Видавець: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
Бібліографічний опис: Nanoceria alleviate oxidative and nitrosative stress in salivary glands glutamate-induced obesity rats / L. P. Hordiienko, T. V. Beregova, K. S. Neporada, T. M. Falalyeyeva, N. M. Zholobak, O. B. Shcherbakov, R. V. Bubnov, M. Ya. Spivak // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 2. – С. 3–11.
Короткий огляд (реферат): The aim was to study the effects of nanoceria on pro / antioxidant balance in the tissues of salivary glands in glutamate (MSG)-induced obese rats. We included 48 Wistar rats of both genders and divided into four groups, and conducted comparative assessment of intragastric administration of nanocrystalline cerium dioxide at a dose of 1 mg/kg at the background of glutamate-induced obesity. We determined the total activity of NО-synthase, the maintenance of nitrites, the content of TBA-reactive substances, the content of oxidative modified proteins and catalase activity in the homogenate of salivary glands’ tissues of rats. Intragastric administration of nanocrystalline cerium dioxide prevents impairment of pro/antioxidant equilibrium in the tissues of salivary glands of rats on the background of MSG-indused obesity. Intragastric administration of nanocrystalline cerium dioxide on the background of MSG-indused obesity significantly reduces the total NO-synthase activity and the nitrate anions content in salivary gland tissues of rats compared to the group of animals without correction. MSG-induced obesity leads to oxidative stress development in the salivary glands of rats. Administation of nanoceria contributes to the correction of pathological changes in salivary glands via restoring pro/antioxidant balance and preventing the activation of NO-ergic system; Метою дослідження було вивчити вплив наноцерію на про- –антиоксидантний баланс у тканинах слинних залоз у щурів з глутаматіндукованим ожирінням. На 48 щурах лінії Вістар обох статей проведено порівняльне вивчення ефективності внутрішлункового введення нанокриста-лічного діоксиду церію в дозі 1 мг/кг на фоні глутама-тіндукованого ожиріння. Визначена загальна активність NО-синтази, вміст нитритів, ТБК-активних продуктів, окисно-модифікованих білків, а також активність каталази в гомогенатах тканин слинних залоз щурів. Показано, що глутаматіндуковане ожиріння призводить до розвитку окисного стресу в слинних залозах щурів. На фоні дисбалансу про- –антиоксидантної систем в тканинах слинних залоз щурів з глутамат-індукованим ожирінням, внутріш- ньошлункове введення нанокристалічного діоксиду церію значно знижувало порівняно з групою тварин без корекції, активність всіх NO-синтаз та вміст нітрат-аніонів. Таким чином, введення наноцерію сприяє корекції патологічних змін у слинних залозах, відновлює про- –антиоксидантну рівновагу в тканинах, попереджаючи активацію NO-ер-гічних систем; Целью исследования было изучить влияние наноцерия на про- –антиоксидантный баланс в тканях слюнных желез у крыс с глутаматиндуцированным ожирением. На 48 крысах линии Вистар обоего пола проведено сравни-тельное исследование эффективности внутрижелудочного введения нанокристаллического диоксида церия в дозе 1 мг/кг на фоне глутаматиндуцированного ожирения. Определена общая активность NО-синтазы, содержание нитритов, ТБК-активных продуктов, окислительно-мо-дифицированных белков, а также активность каталазы в гомогенате тканей слюнных желез крыс. Показано, что глутаматиндуцированное ожирение приводит к разви-тию окислительного стресса в слюнных железах крыс. На фоне дисбаланса про- –антиоксидантной систем в тканях слюнных желез крыс с глутамат-индуцированным ожирением, внутрижелудочное введение нанокристалли-ческого диоксида церия значительно снижало, в сравнении с группой животных без коррекции, активность всех NO-синтаз и содержание нитрат-анионов. Таким образом, введение наноцерия способствует коррекции патологических изменений в слюнных железах, восстанавливает про- –антиоксидантное равновесие в тканях, предотвращая активацию NO-эргических систем.
Ключові слова: nanocrystalline cerium dioxide
obesity
salivary glands
oxidative stress
obesity complications
monosodium glutamate
food additives
animal model
нанокристалічний діоксид церію
ожиріння
слинні залози
окисний стрес
глутамат натрію
харчові добавки
тваринна модель
нанокристалли-ческий диоксид церия
ожирение
слюнные железы
окислительный стресс
глутамат натрия
пищевые добавки
животная модель
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8801
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Hordiienko_Fiziol_2018_64_2.pdf429,14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.