Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8939
Назва: Comparative histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat: a bibliographic analysis
Інші назви: Porównanie histologicznej struktury błony śluzowej przewodu pokarmowego człowieka i białego szczura: analiza bibliograficzna
Сравнительное гистологическое строение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у человека и белой крысы: библиографический анализ
Порівняльна гістологічна структура слизової оболонки шлунково-кишкового тракту у людини та білого щура: бібліографічний аналіз
Автори: Hryn, V. H.
Kostylenko, Y. P.
Yushchenko, Y. P.
Ryabushko, M. M.
Lavrenko, D. O.
Гринь, Володимир Григорович
Костиленко, Юрій Петрович
Ющенко, Юлія Петрівна
Рябушко, Микола Миколайович
Лавренко, Дмитро Олександрович
Гринь, Владимир Григорьевич
Костиленко, Юрий Петрович
Ющенко, Юлия Петровна
Рябушко, Николай Николаевич
Лавренко, Дмитрий Александрович
Дата публікації: 2018
Видавець: Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, © Wydawnictwo Aluna
Бібліографічний опис: Comparative histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat: a bibliographic analysis (Porównanie histologicznej struktury błony śluzowej przewodu pokarmowego człowieka i białego szczura: analiza bibliograficzna) / V. H. Hryn, Yu. P. Kostylenko, Yu. P. Yushchenko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. – Т. LXXI, nr. 7. – Р. 1398–1403.
Короткий огляд (реферат): Introduction: According to numerous domestic and foreign researchers, morphofunctional structure of the digestive system of humans and rats have much in common, therefore, rats are used as the laboratory animals during the experiments. The aim of the paper was the comparative study of the histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat through the bibliographic analysis of the publications. Materials and methods: The material for the investigation was current publications on the study of the histological structure of the intestine mucosa in human and white rat by analyzing, synthesizing and generalizing the resulting data. Review and discussion: Histologically, the gastrointestinal mucosa in white rat is similar to the human one. The gastrointestinal mucosa in white rats (with the exception of the generic difference in the structure of the stomach and the caecum), in its histological structure, is quite similar to the human one, to be studied in the experimental simulation of the specific lesions of the digestive system; Введение. Согласно многочисленным отечественным и зарубежным исследователям, морфофункциональная структура пищеварительной системы человека и крыс имеет много общего, поэтому крысы используются в качестве лабораторных животных во время экспериментов. Целью данной работы было сравнительное исследование гистологического строения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у человека и белой крысы с помощью библиографического анализа публикаций. Материалы и методы: Материалом для исследования были текущие публикации по изучению гистологического строения слизистой оболочки кишечника у человека и белой крысы путем анализа, синтеза и обобщения полученных данных. Обзор и обсуждение: Гистологически, слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта у белой крысы имеет сходство с таковой у человека. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта белых крыс (за исключением от общего различия в структуре желудка и слепой кишки), по гистологической структуре имеет схожесть с человеком, которая должна быть изучена при экспериментальном моделировании специфических поражений пищеварительной системы; Вступ: За даними багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, морфофункціональна структура травної системи людини і щурів має багато спільного, отже, пацюки використовуються як лабораторні тварини під час експериментів. Метою статті було порівняльне вивчення гістологічної будови слизової оболонки шлунково-кишкового тракту людини та білого щура за допомогою бібліографічного аналізу публікацій. Матеріали та методи: Матеріал для дослідження - це поточні публікації з вивчення гістологічної будови слизової оболонки кишковика у людини та білого щура аналізуючи, синтезуючи та узагальнюючи отримані дані. Огляд та обговорення: гістологічно слизова оболонка шлунково-кишкового тракту у білого щура має схожість з людською. Слизова оболонка шлунково-кишкового тракту білих щурів (за винятком загальної різниці в структурі шлунку та сліпої кишки), в її гістологічній структурі, досить схожа на людську, яку слід досліджувати у експериментальному моделюванні специфічних уражень травної системи.
Ключові слова: digestive system
mucosa
white rat
comparative histology
пищеварительная система
слизистая оболочка
белая крыса
сравнительная гистология
травна система
слизова оболонка
білий щур
порівняльна гістологія
ISSN: 0043-5147
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8939
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018_Hryn_LW.pdf950,59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.