Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8981
Назва: Ефективність використання Ланзапу для лікування НПЗП-гастропатій у ревматологічних хворих
Інші назви: Эффективность использования Ланзапа для лечения НПВП-гастропатии в ревматологических больных
The effectiveness of Lanzap using for the treatment of gastropathy caused by unsteroid anti-inflammatory remedies in patients with rheumatology pathology
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Ярмола, Тетяна Іванівна
Крачек, Ганна Олександрівна
Стародубцев, Сергій Геннадійович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Гурина, Людмила Іванівна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Ярмола, Татьяна Ивановна
Крачек, Анна Александровна
Стародубцев, Сергей Геннадиевич
Китура, Евдокия Михайловна
Гурина, Людмила Ивановна
Zhdan, V. N.
Babanina, M. Yu.
Yarmola, T. I.
Krachek, A. A.
Starodubtsev, S.G.
Kitura, Ye. M.
Gurina, L. I.
Дата публікації: 2006
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Ефективність використання Ланзапу для лікування НПЗП-гастропатій у ревматологічних хворих / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Т. І. Ярмола [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2006. – Т. 6, № 3. – C. 100–103.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Метою дослідження було вивчення ефективності використання Ланзапу для лікування НПЗП-гастропатій у ревматологічних хворих. Під нашим спостереженням знаходились 30 пацієнтів. Хворі з виявленим Helicobacter pylori (НР) розпочинали комплексну антихелікобактерну терапію, що включала ланзап, амоксицилін і класид протягом семи днів. Клінічний ефект спостерігався на 3-4 добу від початку терапії, а до кінця першого тижня практично всі хворі відмічали зникнення болю та значне зменшення диспептичних розладів. Аналізуючи ендоскопічні дані встановлено, що через 1 місяць терапії виразки 12-палої кишки загоїлись у всіх хворих, значно зменшились прояви запалення слизової оболонки шлунку та 12-палої кишки. Ерадикація Hp мала місце у 27 (96,4%) обстежуваних. Використання Лозапа сприяло нормалізації імуномодулюючого індексу, покращило показники гуморальної ланки імунітету. Резюме. Целью исследования было изучение эффективности использования ланзап для лечения НПВП-гастропатии в ревматологических больных. Под нашим наблюдением находились 30 пациентов. Больные с выявленным Helicobacter pylori (НР) начинали комплексную, семидневную антихеликобактерную терапию, включавшую ланзап, амоксициллин и класид. Клинический эффект наблюдался на 3-4 сутки от начала терапии, а к концу первой недели практически все больные отмечали исчезновение боли и значительное уменьшение диспептических расстройств. Анализируя эндоскопические данные установлено, что через 1 месяц терапии язвы 12-перстной кишки зажили у всех больных, значительно уменьшились проявления воспаления слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки. Эрадикация Hp имела место у 27 (96,4%) обследуемых. Использование Лозапа способствовало нормализации иммуномодулирующего индекса, улучшило показатели гуморального звена иммунитета. Summary. The aim of our investigation was to study the effectiveness of Lanzap using for the treatment of gastropathy caused by unsteroid anti-inflammatory remedies in patients with rheumatological pathology. There were 30 patients being under our observation. The patients with revaled Helicobacter pylori (HP) were prescribed the complex antihelicobacter therapy including Lanzap, amoxicillin and clacid for seven days. The clinical effect was observed on the third, fourth days, but by the end of the week the patients noted that their pains were reducet and dyspeptic disorders were considerably decreased. On the basis of the endoscopes data it was determined that duodenal ulcers have been healed in all the patients and inflammatory process of the stomach and duodenal mucous membrane was mostly decreased in patients in a month of their treatment. The eradication of HP was observed in 96,4 examined patients. The using of Lanzap promoted the normalization of immunoregulatory index and improved humoral immunity in patients.
Ключові слова: НПЗП-гастропатії
Ланзап
виразкова хвороба
ерозивний гастрит
імуномодулююча дія
НПВП-гастропатии
Ланзап
язвенная болезнь
эрозивный гастрит
иммуномодулирующее действие
gastropathy caused by unsteroid antiinflammatory remedies
Lanzap
peptic ulcer
erosive gastritis
immunomodulating activity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8981
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
efektivnist-vikoristannya-lanzapu-dlya-likuvannya-npzp-gastropatiy-u-revmatologichnih-hvorih.pdf166,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.