UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9044
Назва: Ускладнення сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту у дітей (клінічні спостереження)
Інші назви: Осложнения инородных тел желудочно-кишечного тракта у детей (клинические наблюдения)
Complications caused by foreign particles in gastrointestinal tract in children
Автори: Гриценко, Євген Миколайович
Гриценко, Евгений Николаевич
Gritsenko, Y. M.
Гриценко, Микола Іванович
Гриценко, Николай Иванович
Gritsenko, M. I.
Нор, Юрій Миколайович
Нор, Юрий Николаевич
Nor, Y. N.
Шаткун, Анатолій Васильович
Шаткун, Анатолий Васильевич
Shatkun, A. V.
Дата публікації: жов-2018
Видавець: Івано-Франківський національний медичний університет
Бібліографічний опис: Ускладнення сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту у дітей (клінічні спостереження) / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко, Ю. М. Нор, А. В. Шаткун // Art of Medicine. – 2018. – № 4 (8). – С. 210–213.
Короткий огляд (реферат): Потрапляння сторонніх тіл в просвіт шлунково-кишкового тракту у дітей є розповсюдженим явищем. Переважна частина чужорідних тіл, що потрапили в шлунок і кишечник, не викликають клінічних проявів і виходять самостійно природним шляхом. У статті представлені випадки рідкісних ускладнень сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту у дітей та пов’язані з ними діагностично-лікувальні помилки. Механічноактивні сторонні тіла можуть викликати перфорацію стінки шлунково-кишкового тракту з виникненням різних форм перитоніту. Міграція стороннього тіла з просвіту шлунково-кишкового тракту через передню черевну стінку є казуїстичним випадком. Описане спостереження міграції стороннього тіла (соснової голки) з просвіту кишечника через передню черевну стінку у 11 місячної дитини. Широке розповсюдження побутової електроніки з дрібними елементами живлення та магнітних конструкторів призвело до поширення фізично та хімічноактивних сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту, які можуть викликати кишкову непрохідність, перфорації з утворенням нориць і перитоніту. Представлено випадок лікування дитини з магнітними сторонніми тілами шлунково-кишкового тракту, що призвели до перфорацій кишечника та перитоніту. Однією з причин потрапляння різноманітних сторонніх тіл до шлунково-кишкового тракту дитини є розлад Піка, що викликає стійкий потяг до вживання у їжу нехарчових речовин. Феномен є найбільш розповсюдженим серед розумово відсталих дітей. Описані повторні випадки виникнення гострої обтураційної тонкокишкової непрохідності у хлопчика з розладом Піка. Рідкісною формою сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту є трихобезоари, що виникають в результаті поїдання волосся та частіше формуються в шлунку й значно рідше в тонкій кишці. Найчастіше ці утворення характерні для дівчат підліткового віку. Представлено випадок лікування дівчинки з трихобезоарами шлунка та тонкої кишки великих розмірів; Попадание инородных тел в просвет желудочно-кишечного тракта у детей является распространенным явлением. Большинство инородных тел, попавших в желудок и кишечник, не вызывают клинических проявлений и выходят самостоятельно естественным путем. В статье представлены случаи редких осложнений инородных тел желудочно-кишечного тракта у детей и связанные с ними лечебно-диагностические ошибки. Механически активные инородные тела могут вызвать перфорацию стенки желудочно-кишечного тракта с возникновением различных форм перитонита. Миграция инородного тела из просвета желудочно-кишечного тракта через переднюю брюшную стенку является казуистичным случаем. Описано наблюдение миграции инородного тела (сосновой иглы) из просвета кишечника через переднюю брюшную стенку у 11 месячного ребенка. Широкое распространение бытовой электроники с мелкими элементами питания и магнитных конструкторов привело к распространению физически и химически активных инородных тел желудочно-кишечного тракта, которые могут вызвать кишечную непроходимость, перфорации с образованием свищей и перитонита. Представлен случай лечения ребенка с магнитными инородными телами желудочно-кишечного тракта, которые привели к перфорации кишечника и перитониту. Одной из причин попадания различных инородных тел в желудочно-кишечный тракт ребенка является расстройство Пика, при котором возникает устойчивое влечение к употреблению в пищу непищевых веществ. Феномен является наиболее распространенным среди умственно отсталых детей. Описаны повторные случаи возникновения острой обтурационной тонкокишечной непроходимости у мальчика с расстройством Пика. Редкой формой инородных тел желудочно-кишечного тракта являются трихобезоары, возникающие в результате поедания волос и чаще формирующиеся в желудке и значительно реже в тонкой кишке. Чаще всего эти образования характерны для девушек подросткового возраста. Представлен случай лечения девочки с трихобезоарами желудка и тонкой кишки больших размеров; Ingesting or inserting foreign bodies into the lumen of the gastrointestinal tract (GIT) in children is known as a widespread phenomenon. The major portion of foreign bodies entering the stomach and intestine does not cause serious clinical manifestations and is expelled out of the body in a natural way. This article presents cases of rare complications caused by gastrointestinal foreign bodies (GIFB) in children and associated diagnostic and management errors. In some cases, mechanically active GIFB can perforate the gastrointestinal wall resulting in infiltrates, intercellular abscesses or general forms of peritonitis. GIFB migrating from the lumen of the gastrointestinal tract through the anterior abdominal wall is a casuist incident. An 11-month-old girl was admitted to the paediatric surgical department for tumour-like mass in the anterior abdominal wall. After examination, tumour-like mass was removed. Histological examination revealed a fibrous fat tissue with leukocyte infiltration and a cavity surrounded by purulent neutrophil infiltrate and granulation tissue. 1 month later, the girl developed an abscess in the area of postoperative scar; after the abscess rupture a fistula formed. Ultrasound investigation of the fistula region made us suspicious of the presence of GIFB. During the operation, the stained fistula lumen was examined up to the peritoneum and a foreign body, a pine needle up to 3 cm in length was found out. The widespread use of domestic electronics with small power elements and magnetic constructors has led to the increase in the number of physically and chemically active GIFB found. The adhesion of magnets at different levels of the gastrointestinal tract can lead to intestinal obstruction, perforation with following fistula formation and as a consequence, to peritonitis. A 7-year-old boy was admitted to the paediatric surgical department with a clinical picture of acute appendicitis. During the operative intervention, three perforated openings in the ileum and a metallic foreign body sized 3 × 0.5 cm in the form of "dumbbells" were found. In the postoperative period, progressing peritonitis arose. X-ray of the abdominal cavity showed a foreign body up to 7 cm in length, consisting of two interconnected parts similar to those removed during the previous operation. During the repeated operation, the perforation of the ascending colon was found out and magnetic foreign bodies were removed. Among the causes leading to entering various foreign bodies into the child's gastrointestinal tract that results in carious complications is Pick disease, which causes a steady craving for the intake of non-food substances. The phenomenon is the most common among mentally retarded children. A boy aged 13 years old, suffering from cerebral palsy with cognitive function disorder, was hospitalized at paediatric surgery department presenting symptoms of acute intestinal obstruction. During the operation, we found the terminal part of the small intestine was injured with numerous foreign bodies that caused perforations and inter-epithelial abscesses. Foreign bodies (sharp-pointed pencil splinters, thick paper balls) were removed. One month after the operation, the boy was re-admitted to the hospital with the signs of intestinal obstruction. During the operation, the conglomerate of foreign bodies (pieces of rubber, cloth and chips) that caused the small intestine obstruction was found and removed. Trichobezoars are the rare form of GIFB that result from eating the hair and are more often found in the stomach and comparatively less often in the small intestine. These formations are usually characteristic of adolescent girls. A 12-year-old girl was hospitalized at the paediatric surgery department for abdominal tumour-like mass with partial intestinal obstruction. Since the age of three, a child has being observed to have a pathological craving for eating gum washcloths and her own hair. After examination, the child was operated on. During the operation, large-sized trichobezoars were removed out of the stomach and small intestine.
Ключові слова: сторонні тіла шлунково - кишкового тракту
ускладнення
діти
инородные тела желудочно - кишечного тракта
осложнения
дети
foreign bodies of the gastrointestinal tract
complications
children
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9044
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
UskladnennyaStoronnihTil.pdf356,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.