UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9081
Назва: Переваги застосування армадину у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця,зокрема стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії
Інші назви: Преимущества применения препарата армадин в составе комплексной терапии ишемической болезни сердца, в частности стабильной стенокардии напряжения и дисциркуляторной энцефалопатии
Advantages of the drug «armadyn» in the complex therapy of coronary heart disease, stable angina and dyscirculatory encephalopathy
Автори: Овчаренко, Людмила Костянтинівна
Циганенко, Ірина Володимирівна
Овчаренко, Людмила Константиновна
Цыганенко, Ирина Владимировна
Ovcharenko, L. K.
Tsyganenko, I. V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Овчаренко Л. К. Переваги застосування армадину у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця,зокрема стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії / Л. К. Овчаренко, И. В. Циганенко // Український терапевтичний журнал. – 2016. – Вип. 2(56). – С. 65–69.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Розробка рекомендацій вибору ефективної тактики лікування ішемічної хвороби серця, зокрема, стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії залишається актуальною проблемою у практиці лікаря кардіолога. Існуючі схеми та принципи лікування виключають можливість різнонаправленої дії на декілька патологічних процесів ,особливо вони не ефективні при одночасній терапії на всіх рівнях організації організму. У даний час проблема ефективного лікування суміжних патологічних станів, зумовлених одним захворюванням стоїть досить гостро, адже серед великої кількості різноманітних препаратів, необхідних для лікування вищезгаданих патологій дуже важко уникнути поліпрагмазії ,тим більше підібрати невелику кількість препаратів ,що будуть давати позитивний ефект в лікуванні. Резюме. Разработка рекомендаций выбора эффективной тактики лечения ишемической болезни сердца, а, в частности, стабильной стенокардии напряжения и дисциркуляторной энцефалопатии остается актуальной проблемой в практике врача-кардиолога. Существующие схемы и принципы лечения исключают возможность разнонаправленного действия на несколько патологических процессов, особенно они не эффективны при одновременной терапии на всех уровнях организации организма. В данное время проблема эффективного лечения смежных патологических состояний, предопределенных одним заболеванием стоит достаточно остро, ведь среди большого количества разнообразных препаратов, необходимых для лечения вышеупомянутых патологий очень трудно избежать полипрагмазий, тем больше подобрать небольшое количество препаратов, что будут давать позитивный эффект в лечении. Summary. Development of recommendations about the choice of effective tactics in treatment the ischemic heart disease , and, in particular, stable angina of tension, and encephalopathy remains the topical problem in cardiology practice. Existent charts and principles of treatment eliminate possibility of the differently directed operating on a few pathological processes, especially they are not effective at simultaneous therapy on all levels of organization of organism. Nowadays the problem of effective treatment of the contiguous pathosiss predefined by the one disease stands sharply enough, in fact , in plenty various among drugs, which are necessary for treatment above-mentioned pathologies it is very difficult to avoid the polypharmacy ,even more to pick up the small amount of drugs ,which will give a positive effect in treatment.
Ключові слова: ІХС
стабільна стенокардія
дисциркуляторна енцефалопатія
Армадин
ИБС
стабильная стенокардия
дисциркуляторная энцефалопатия
Армадин
coronary heart disease
stable angina
encephalopathy
Armadyn
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9081
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.