UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9091
Назва: Особливості формування хіміорезистентного туберкульозу за даними Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру
Інші назви: Особенности формирования химиорезистентного туберкулеза по данным Полтавского областного клинического противотуберкулезного диспансера
Peculiarities of the formation of drug-resistant tuberculosis according to the data of the Poltava regional clinical anti-tuberculosis dispensary
Автори: Куліш, Марина Володимирівна
Вородюхіна, Алла Кирилівна
Ярешко, Анатолій Григорович
Сміт, Оксана Анатоліївна
Герасименко, Наталія Дмитрівна
Кулиш, Марина Владимировна
Вородюхина, Алла Кирилловна
Ярешко, Анатолий Григорьевич
Смит, Оксана Анатольевна
Герасименко, Наталия Дмитриевна
Kulish, М. V.
Vorodyukhina, A. K.
Yareshko, А. G.
Smith, О. A.
Gerasimenko, N. D.
Дата публікації: жов-2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Особливості формування хіміорезистентного туберкульозу за даними Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру / М. В. Куліш, А. К. Вородюхіна, А. Г. Ярешко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1 (146), № 4. – С. 98–101.
Короткий огляд (реферат): З метою вивчення особливостей розвитку і ефективності лікування резистентних форм туберкульозу проведений клініко-статистичний аналіз 256 історій хвороби і амбулаторних карт хворих на хіміорезистентний туберкульоз. В структурі резистентних форм туберкульозу переважав мультирезистентний туберкульоз (60,55%). У 51,17% хворих резистентний туберкульоз перебігав на тлі супутньої патології та супроводжувався розвитком побічних реакцій (42,19%) на антибактеріальні препарати. Резистентність мікобактерій туберкульозу обтяжує перебіг туберкульозу і може приводити до летального наслідку (10,94% хворих померли протягом 1-го року лікування). Результати проведеного дослідження показують, що резистентний туберкульоз є складаною проблемою для сучасної медицини, яка формує загрозу розвитку нерегульованої епідемії резистентного туберкульозу з низькою ефективністю лікування, що дає важливі підстави для перегляду діючого протоколу лікування резистентних форм туберкульозу.; С целью изучения особенностей развития и эффективности лечения резистентных форм туберкулеза проведен клинико-статистический анализ 256 историй болезни и амбулаторных карт больных химиорезистентным туберкулезом. В структуре резистентных форм туберкулеза преобладал мультирезистентный туберкулез (60,55%). У 51,17% больных резистентный туберкулез протекал на фоне сопутствующей патологии и сопровождался развитием побочных реакций (42,19%) на антибактериальные препараты. Резистентность микобактерий туберкулеза отягощает течение туберкулеза и может приводить к летальному исходу (10,94% больных умерли в течение 1-го года лечения). Результаты проведенного исследования показывают, что резистентный туберкулез является сложной проблемой для современной медицины и формирует угрозу развития нерегулируемой эпидемии резистентного туберкулеза с низкой эффективностью лечения. Это дает важные основания для пересмотра действующего протокола лечения резистентных форм туберкулеза.; The article describes a problem of drug-resistant tuberculosis. According to WHO, Ukraine is one of the five countries with the greatest burden of multidrug-resistant tuberculosis. Effective treatment is one of the most important measures of stop the spread of multidrug-resistant tuberculosis, but the effectiveness of the treatment of this epidemically dangerous group of patients in Ukraine remains low (50,8%). Ukraine occupies one of the last places in the world for the effectiveness of treatment of multidrug-resistant tuberculosis. The purpose of the work was to study the peculiarities of the development and effectiveness of treatment of drug-resistant forms of tuberculosis in the Poltava Regional Clinical Anti-Tuberculosis Dispensary. We conducted a clinical and statistical analysis of 256 case histories and outpatient cards of patients with drugresistant tuberculosis. All patients received antituberculosis chemotherapy according of the protocol for the treatment of drug-resistant tuberculosis. Treatment was corrected after receiving the tests of drug sensitivity if it was necessary. Patients were characterized by such features as sex, age, type of case of tuberculosis, type of drug-resistance. We evaluated the presence of concomitant illnesses in patients, adverse reactions to drugs and the effectiveness of treatment. Most of the patients were men 25 to 54 years old. The most common were the most severe forms of tuberculosis, such as multidrug-resistant tuberculosis (60,55%) and extensively drug-resistant tuberculosis (23,05%). Multidrug-resistant tuberculosis was diagnosed in 70,94% of patients who first developed tuberculosis and 56,34% of patients with relapse of tuberculosis. In 51.17% of patients with drug-resistant tuberculosis there were other concomitant diseases. The adverse reactions to antibacterial drugs were observed in 42,19% of patients. Resistance of mycobacterium tuberculosis to antituberculosis drugs complicates treatment of tuberculosis and can lead to death. 28 (10.94%) patients died during the first year of treatment, of which 24 – during the first 6 months. Results of the study show that drug-resistance tuberculosis is very difficult problem to modern medicine that creates the threat of uncontrolled epidemic of drug-resistant tuberculosis and low efficacy of treatment. This provides important grounds for the revision of the protocol treatment drug-resistant forms of tuberculosis.
Ключові слова: туберкульоз
резистентність
ефективність лікування
туберкулез
резистентность
эффективность лечения
tuberculosis
efficacy of treatment
ISSN: ISSN 2077-421
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9091
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
PECULIARITIEOF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS.pdf176,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.