Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/911
Назва: Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при веденні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів
Інші назви: Морфометрическая характеристика стенки тощей кишки при введении криоконсервированной плаценты на фоне острого асептического воспаления брюшной полости
Morphometric characteristics of the jejunum when administered injection of the cryopreservated placenta with an acute aseptic abdominal inflammation
Автори: Шепітько, Костянтин Володимирович
Чайковський, Юрій Богданович
Шепітько, Володимир Іванович
Shepitko, K. V.
Сhaikovskiy, Y. B
Shepitko, V. I.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вінницький національний медичний університет ім М. І. Пирогова
Бібліографічний опис: Шепітько К. В. Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів / К. В. Шепітько, Ю. Б. Чайковський, В. І. Шепітько // Вісник морфології. – 2014. – № 1. – С. 184–188.
Короткий огляд (реферат): Проведено експериментальне дослідження на 60 статевозрілих щурах-самцях. Показана динаміка змін мор- фометричних параметрів загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м'язової та серозної оболонок дванадця- типалої кишки. Встановлено, що морфометричні показники стінки достовірно не різняться між показниками інтактної та контрольної груп тварин. Одноразове підшкірне введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запален ня викликає зміни досліджених морфометричних показників. Так показники загальної товщини стінки, товщини слизової- підслизової, м'язової оболонок реагували шляхом достовірного збільшення їх показника максимально на 5-7 доби з віднов- ленням цих параметрів на 10-14 добу експерименту до значень інтактної групи. Товщина серозної оболонки була суттєво збільшена при порівнянні з інтактною групою 2-7 доби. Проведено экспериментальное исследование на 60 половозрелых крысах самцах. Показана динамика изменений морфометрических параметров общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек двенадцатиперстной кишки. Установлено, что морфометрические показатели достоверно не отличаются межд показателями интактной и контрольной групп животных. Одноразовое подкожное введение криоконсервированной плаценты на фоне острого асептического воспаления брюшной полости вызывает изменения исследуемых морфометрических показателей. Так, показатели общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной оболочки реагировали путем достоверного увеличения этих показателей максимально на 5-7 сутки с восстановлением этих параметров на 10-14 сутки експеримента к значениям интактной группы. Толщина серозной оболочки была увеличена при сравнении с интактной группой на 2-7 сутки. The experimental study of 60 adult male rats was conducted. It shows the dynamics of changes in morphometric parameters of the total thickness of the wall, thickness of the mucosa, submucosa, muscular and serous membranes of the duodenum. Herewith was found that morphometric parameters were not significantly different between intact and control parameters of the groups of animals. Disposable subcutaneous injection of the cryopreserved placenta with acute aseptic inflammation of the abdominal cavity causes changes of the studied morphometric parameters. Thus, the indications of the total wall thickness, the thickness of the mucosa, submucosa, muscle membrane reacted with the true increase of these indicators maximum on the 5-7-th day with restoration of these parameters on the 10-14 th day of the experiment to the intact group values. Thickness of serosa was increased in comparison with the intact group on the 2-7-th day.
Ключові слова: порожня кишка
тощая кишка
jejunum
слизова оболонка
кріоконсервована плацента
асептичне запалення
слизистая оболочка
асептическое воспаление
криоконсервированная плацента
cryopreserved placenta
aseptic inflammation
mucosa
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/911
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
placenta.pdf263,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.