Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/915
Назва: Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та Е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням
Інші назви: Особенности экспрессии высокомолекулярного цитокератина и Е-кадгерина при плоскоклеточномраке легкого с ороговением
Peculiarities in expression of high-molecular cytokeratin and E-cadherin in keratinizing squamous cell carcinoma of lung
Автори: Филенко, Борис Миколайович
Гасюк, Юрій Анатолійович
Проскурня, Сергій Анатолійович
Ройко, Наталія Віталіївна
Филенко, Борис Николаевич
Гасюк, Юрий Анатольевич
Проскурня, Сергей Анатольевич
Ройко, Наталия Виталиевна
Filenko, B. M.
Gasyuk, Yu. A.
Proskurnya, S. A.
Royko, N. V.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та Е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням / Б. М. Филенко, Ю. А. Гасюк, С. А. Проскурня, Н. В. Ройко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Вип. 4 (52), т. 15. – С. 276–280.
Короткий огляд (реферат): Вивчення молекулярних показників диференціювання неопластичної клітини має важливе інформа- тивне значення для обґрунтування морфогенезу та прогнозування перебігу онкозахворювань. Ме- тою дослідження було вивчення експресії високомолекулярного цитокератину та Е-кадгерину в пу- хлинних комплексах плоскоклітинного раку легень з ороговінням. При проведенні імуногістохімічно- го дослідження в якості первинних використовували моноклональні антитіла Е-кадгерин та висо- комолекулярного цитокератину – CK HMW. Виявлено, що в пухлинних комплексах з різними гісто- хімічними типами «ракових перлин» спостерігається неоднакова експресія цитокератину та Е- кадгерину в зонах інвазії, проліферації та диференціювання, що пов’язано з порушеннями процесу ороговіння та клітинної адгезії. У ракових комплекси з ліпід-вмісними перлинами спостерігається явище дискератозу. ШИК-позитивні ракові перлини формуються в результаті розвитку паракера- тозу. Ракові комплекси з тіонін-позитивними «раковими перлинами» характеризується розвитком гіперкератозу. Результати досліджень свідчать про необхідність оцінки онкомаркерів міжклітинної адгезії та кератиноутворення ракових комплексів для повноцінного морфологічного аналізу плос- коклітинного раку легень з ороговінням.; Studying molecular indicators of neoplastic cell differentiation has an important informative value to substantiate the morphogenesis and to predict the clinical course of cancerous diseases. The paper was aimed at investigating the expression of high molecular cytokeratin and E-cadherin in tumorous complexes of keratinizing squamous cell carcinoma of the lung. During the immunohistochemical study the homogeneous antibodies of E-cadherin and high molecular cytokeratin were used as the primary ones. It has been revealed that in tumor complexes with various histochemical types of keratin pearlsdifferent expressionof cytokeratinand E-cadherin is observed in the areas of invasion, proliferation and differentiation that is associated with the impaired process of keratinization and cell adhesion. In tumor complexes with lipidcontaining pearls a phenomenon of dyskeratosis is observed. The formation of the PAS-positive keratin pearls is induced by the development of parakeratosis. Tumor complexes with thionin-positive keratin pearls are characterized by the development of hyperkeratosis. The findings show the need to evaluate oncomarkers of intercellular adhesion and keratinization of tumor complexes for full-fledged morphological analysis of keratinizing squamous cell carcinoma of the lung.
Ключові слова: плоскоклітинний рак легень з ороговінням
цитокератин
Е-кадгерин
плоскоклеточный рак легких с ороговением
цитокератин
Е-кадгерин
keratinizing squamous cell carcinoma of lung
cytokeratin
E-cadherin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/915
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
osoblivosti_ekspresiyi_visokomolekulyarnogo_tsitokeratinu_ta_e_kadgerinu_.pdf5,92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.