UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/935
Назва: Можливості раннього прогнозування гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів, оперованих з приводу гострої інтраабдомінальної патології
Інші назви: Возможности раннего прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений у пациентов, оперированных по поводу острой интраабдоминальной патологии
The possibility early prediction of inflammatory complications in patients operated on for acute intraabdominal pathology
Автори: Прихідько, Роман Анатолійович
Шейко, Володимир Дмитрович
Ситнік, Дмитро Анатолійович
Прихидько, Роман Анатольевич
Шейко, Владимир Дмитриевич
Сытник, Дмитрий Анатольевич
Pryhidуko, R. A.
Sheyko, V. D.
Sytnik, D. A.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Прихідько Р. А. Можливості раннього прогнозування гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів, оперованих з приводу гострої інтраабдомінальної патології / Р. А. Прихідько, В. Д. Шейко, Д. А. Ситнік // Світ медицини та біології. – 2015. –№ 1(48). – С. 217–222.
Короткий огляд (реферат): В статті висвітлено актуальну проблему прогнозування та профілактики розвитку післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів оперованих з приводу гострої інтраабдомінальної патології. Проаналізовано можливості різних систем прогнозування цих ускладнень та можливі шляхи їх профілактики. Дані літератури свідчать про можливість прогнозування гнійно-запальних ускладнень при різних паталогічних станах і захворюваннях, але вивчаючи літературні джерела так і не було виявлено надійних систем прогнозування ризику виникнення при гострій інтраабдомінальній патології. Незважаючи на численність літературних даних, в питанні профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією не існує чіткого алгоритму, який би враховував ступінь ризику їх розвитку, це і спонукає до подальшого вивчення даного питання; В статье освещены актуальные проблемы прогнозирования и профилактики развития послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациентов, оперированных по поводу острой интраабдоминальной патологии. Проанализированы возможности различных систем прогнозирования этих осложнений и возможные пути их профилактики. Данные литературы свидетельствуют о возможности прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений при различных патологических состояниях и заболеваниях, но изучая литературные источники, так и не было обнаружено надежных систем прогнозирования риска возникновения при острой интраабдоминальной патологии. Несмотря на многочисленность литературных данных, в вопросе профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с острой интраабдоминальной патологией нет четкого алгоритма, который бы учитывал степень риска их развития, это и побуждает к дальнейшему изучению данного вопроса; The article highlights the urgent problems of prediction and prevention of postoperative inflammatory complications in patients operated on for acute intra-abdominal pathology. The possibilities of different forecasting systems of these complications and possible ways to prevent them. The literature suggests the possibility of predicting inflammatory complications in various pathological conditions and diseases, but reviewed the literature and found no reliable systems for assessment of the risk for acute intraabdominal pathology. Despite the large number of published data, the issue of prevention of postoperative inflammatory complications in patients with acute intra-abdominal pathology is no clear algorithm that takes into account the risk of their development, and encourages it to further study the issue.
Ключові слова: гостра інтраабдомінальна патологія
післяопераційні гнійно-запальні ускладнення
прогнозування
профілактика
острая интраабдоминальная патология
прогнозирование
профилактика
acute intra-abdominal pathology
purulent-inflammatory complications
prediction
prevention
гнойно - воспалительные осложнения
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/935
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
mozhlyvosti_rannyogo_prognozuvannya.pdf219,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.