UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/938
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorПрихідько, Роман Анатолійович-
dc.contributor.authorШейко, Володимир Дмитрович-
dc.contributor.authorСитнік, Дмитро Анатолійович-
dc.contributor.authorПрихидько, Роман Анатольевич-
dc.contributor.authorШейко, Владимир Дмитриевич-
dc.contributor.authorСытник, Дмитрий Анатольевич-
dc.contributor.authorPryhidуko, R. A.-
dc.contributor.authorSheyko, V. D.-
dc.contributor.authorSytnik, D. A.-
dc.date.accessioned2017-10-12T07:42:46Z-
dc.date.available2017-10-12T07:42:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПрихідько Р. А. Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією / Р. А. Прихідько, В. Д. Шейко, Д. А. Ситнік // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. –Випуск 1(117). – С. 28–32.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 616.2/.4-002.1/.3-089.168:577.27-
dc.identifier.urihttp://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/938-
dc.description.abstractВ статті встановлено значну роль факторів вродженого імунітету, а зокрема таких, як Tоll-подібні рецептори, в можливостях прогнозування ГЗУ після оперативних втручань з приводу різноманітних інтраабдомінальних захворювань. На сьогоднішній день вивчення системи вродженого імунітету і, зокрема, групи Toll-подібних рецепторів є актуальним і одним з найбільш перспективних напрямків сучасної науки. Незважаючи на численність літературних даних, у питанні профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією не має чіткого алгоритму який би враховував ступінь ризику їх розвитку на основі Toll-подібних рецепторів, це і спонукає до подальшого вивчення даного питання; В статье установлена значительная роль факторов врожденного иммунитета, а в частности таких, как tоll-подобные рецепторы, в возможностях прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений после оперативных вмешательств по поводу разнообразных интраабдоминальных заболеваний. На сегодняшний день изучение системы врожденного иммунитета и, в частности, группы toll-подобных рецепторов является актуальным и одним из наиболее перспективных направлений современной науки. Несмотря на многочисленность литературных данных, в вопросе профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с острой интраабдоминальной патологией нет четкого алгоритма, учитывающего степень риска их развития на основе toll-подобных рецепторов, это и побуждает к последующему изучению данного вопроса; The considerable role of factors of congenital immunity is set in the article and in particular such, as tоll-similar receptors, in possibilities of prognostication of purulent-inflammatory complications after operative interventions concerning various intraabdominal diseases. To date a study of the system of congenital immunity and, in particular, groups of toll-similar receptors are actual and one of the most perspective directions of modern science. In spite of great number literary data, in the question prophylaxis of postoperative purulent-inflammatory complications patients with acute intraabdominal pathology do not have a clear algorithm, taking into account the degree of risk of their development based on toll-similar receptors, it induces to the subsequent study of this question.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»uk_UA
dc.subjectгостра інтраабдомінальна патологіяuk_UA
dc.subjectпісляопераційні гнійно-запальні ускладненняuk_UA
dc.subjectтоll-подібні рецепториuk_UA
dc.subjectacute intra-abdominal pathologyuk_UA
dc.subjectpostoperative purulent-inflammatory complicationsuk_UA
dc.subjecttoll- similar receptorsuk_UA
dc.titleСучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологієюuk_UA
dc.title.alternativeСовременный взгляд на исследование toll-подобных рецепторов у пациентов с острой интраабдоминальной патологиейuk_UA
dc.title.alternativeModern look to research of toll-similar receptors for patients with acute intraabdominal pathologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
suchasnyi_poglyad.pdf137,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.