UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/938
Назва: Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією
Інші назви: Современный взгляд на исследование toll-подобных рецепторов у пациентов с острой интраабдоминальной патологией
Modern look to research of toll-similar receptors for patients with acute intraabdominal pathology
Автори: Прихідько, Роман Анатолійович
Шейко, Володимир Дмитрович
Ситнік, Дмитро Анатолійович
Прихидько, Роман Анатольевич
Шейко, Владимир Дмитриевич
Сытник, Дмитрий Анатольевич
Pryhidуko, R. A.
Sheyko, V. D.
Sytnik, D. A.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Прихідько Р. А. Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією / Р. А. Прихідько, В. Д. Шейко, Д. А. Ситнік // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. –Випуск 1(117). – С. 28–32.
Короткий огляд (реферат): В статті встановлено значну роль факторів вродженого імунітету, а зокрема таких, як Tоll-подібні рецептори, в можливостях прогнозування ГЗУ після оперативних втручань з приводу різноманітних інтраабдомінальних захворювань. На сьогоднішній день вивчення системи вродженого імунітету і, зокрема, групи Toll-подібних рецепторів є актуальним і одним з найбільш перспективних напрямків сучасної науки. Незважаючи на численність літературних даних, у питанні профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією не має чіткого алгоритму який би враховував ступінь ризику їх розвитку на основі Toll-подібних рецепторів, це і спонукає до подальшого вивчення даного питання; В статье установлена значительная роль факторов врожденного иммунитета, а в частности таких, как tоll-подобные рецепторы, в возможностях прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений после оперативных вмешательств по поводу разнообразных интраабдоминальных заболеваний. На сегодняшний день изучение системы врожденного иммунитета и, в частности, группы toll-подобных рецепторов является актуальным и одним из наиболее перспективных направлений современной науки. Несмотря на многочисленность литературных данных, в вопросе профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с острой интраабдоминальной патологией нет четкого алгоритма, учитывающего степень риска их развития на основе toll-подобных рецепторов, это и побуждает к последующему изучению данного вопроса; The considerable role of factors of congenital immunity is set in the article and in particular such, as tоll-similar receptors, in possibilities of prognostication of purulent-inflammatory complications after operative interventions concerning various intraabdominal diseases. To date a study of the system of congenital immunity and, in particular, groups of toll-similar receptors are actual and one of the most perspective directions of modern science. In spite of great number literary data, in the question prophylaxis of postoperative purulent-inflammatory complications patients with acute intraabdominal pathology do not have a clear algorithm, taking into account the degree of risk of their development based on toll-similar receptors, it induces to the subsequent study of this question.
Ключові слова: гостра інтраабдомінальна патологія
післяопераційні гнійно-запальні ускладнення
тоll-подібні рецептори
acute intra-abdominal pathology
postoperative purulent-inflammatory complications
toll- similar receptors
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/938
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
suchasnyi_poglyad.pdf137,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.