Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9401
Назва: Критерії оцінки опорних зубів під металокерамічні конструкції за результатами конусно- променевої комп'ютерної томографії
Інші назви: Критерии оценки опорных зубов под металлокерамические конструкции по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии
Cone-beam computer tomography criteria for assessment of abutment teeth for metalceramic bridge dentures
Автори: Коробейніков, Леонід Сергійович
Коробейнікова, Юлія Леонідівна
Король, Дмитро Михайлович
Хавалкіна, Людмила Михайлівна
Коробейников, Леонид Сергеевич
Коробейникова, Юлия Леонидовна
Король, Дмитрий Михайлович
Хавалкина, Людмила Михайловна
Korobeynikov, L. S.
Korobeynikova, Yu. L.
Korol, D. M.
Khavaikina, L. M.
Ключові слова: ортопантомограма
конусно-променева комп’ютерна томографія
опорні зуби
ортопантомограмма
конусно-лучевая компьютерная томография
опорные зубы
orthopantomography,
cone-beam computed tomography
metal-ceramic bridge dentures
abutment teeth
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Критерії оцінки опорних зубів під металокерамічні конструкції за результатами конусно- променевої комп'ютерної томографії / Л. С. Коробейніков, Ю. Л. Коробейнікова, Д. М. Король, Л. М. Хавалкіна // Вісник проблем біології і медицини. – 2018 – Вип. 4, т. 2 (147). – С. 237–241.
Короткий огляд (реферат): Стан кісткової тканини навколо опорного зуба, один із критеріїв для вибору його під ортопедичну конструкцію. Проблему можуть вирішувати лише допоміжні рентгенологічні методи дослідження. Зміни, які відбуваються у кортикальній кістковій тканині щелеп на початкових етапах до її повного руйнування, не вдається визначити за допомогою сумаційної ортопантомограми, що ж до патологічних змін, то їх можна спостерігати лише в мезіодистальних ділянках міжзубних альвеолярних перетинок. Лікарі-стоматологи частіше використовують практиці лише панорамну зонографію, не звертаючи увагу на такий важливий показник, як резорбція кісткової тканини побіля опорних зубів у вестибуло-оральному напрямку. Вестибуло-оральна проекція конусно-променевої комп’ютерної томографії (КПКТ) свідчить про необ’єктивність використання двомірного зображення для отримання точної рентгенологічної картини стану альвеолярної кістки й оцінки функціональної повноцінності досліджуваних опорних зубів.; Состояние костной ткани вокруг опорного зуба, один из критериев для выбора его под ортопедическую конструкцию. Проблему могут решать только вспомогательные рентгенологические методы исследования. Изменения, которые происходят в кортикальной костной пластинке челюстей на начальных этапах, до ее полного разрушения, не удается определить с помощью сумационной ортопантомограммы, что касается патологических изменений, то их можно наблюдать только в мезиодистальных участках межзубных альвеолярных перегородок. Врачи-стоматологи чаще используют в практике чаще панорамную зонографию, не обращая внимание на такой важный показатель, как резорбция костной ткани возле опорных зубов в вестибуло-оральном направлении. Вестибуло-оральная проекция конусно-лучевой компьютерной томографии (КПКТ) свидетельствует о необъективности использования двухмерного изображения для получения точной рентгенологической картины состояния альвеолярной кости и оценки функциональной полноценности исследуемых опорных зубов.; Bone conditions around abutment tooth is one of the criteria for choosing an orthopedic prosthese. Those can be estimated only by auxiliary radiological methods. The initial changes of jaws cortical plate destruction before its complete destruction, cannot be visualized with help of orthopantomography, and pathological changes can only be observed in the mesiodistal areas of the interdental septa. Dentists often use panoramic zonography in their practice, without paying attention to such important indicator as bone resorption near the abutment teeth in vestibular-oral direction. The vestibular-oral projection of a cone-beam computed tomography (CВCT) indicates the bias of using a twodimensional image to obtain an accurate X-ray picture of alveolar bone conditions and to assess functional state of studied abutment teeth. Panoramic zonography (medial, distal) was used to assess the bone destruction level around all sides of supporting teeth in the frontal and lateral sites. Detailed study of indicators in vestibular-oral direction was conducted in sagittal projection. A dental tape-measure was used as a tool. We analyzed bone destruction/resorption of about 80 teeth, which were planned as an abutment teeth for non-removable metal-ceramic constructions. The gender was not taken into account when entering the resorption rating table. Bone resorption levels were compared between experimental groups. The feature was determined after comparison of the CBCT- numerical values of bone resorption around future abutment teeth for metal-ceramic prostheses in frontal and lateral sites of dentition. The feature was presented with the increased levels of alveolar bone destruction exactly in vestibular-oral direction of frontal and lateral jaws sites. It was conclude that CBCT is only appropriate method for timely detection of such changes and prognosis of orthopedic treatment duration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9401
ISSN: 2077-4214
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cone-beam_computer_tomography_criteria.pdf435,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.