Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/946
Назва: Рівень моноамінів у інтактних щурів при тривалому застосуванні 2-гідрокси-n-нафтален-1-іл-2- (2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда
Інші назви: Уровень моноаминов у интактных крыс при длительном применении 2-гидрокси-n-нафтален-1-ил-2-(2-окси-1,2-дигидро-индол-3-илиден)-ацетамида
Level of monoamines in intact rats under prolonged administrateion of 2-hydroxy-n-naphthalen-1-yl-2(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-yliden)-acetamid
Автори: Луценко, Руслан Володимирович
Луценко, Руслан Владимирович
Lutsenko, R.
Весніна, Людмила Едуардівна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Vesnina, L.
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Sydorenko, A.
Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Devyatkina, T.
Микитюк, Марина Володимирівна
Микитюк, Марина Владимировна
Mykytiuk, М.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Вплив N-(нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на систему ГАМК при експериментальному неврозі / Р. В. Луценко, Л. Е. Весніна, А. Г. Сидоренко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, № 2 (54). – С. 234–237.
Короткий огляд (реферат): Вивчено вплив похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда) у дозі 12 мг/кг при внутрішньошлунковому уведенні протягом 30 діб (1 раз у три доби) на вміст моноамінів (адреналіну, норадреналіну, дофаміну, серотоніну) і співвідношення норадреналіну до дофаміну у крові. Встановлено, що під впливом сполуки вірогідно і суттєво не змінювався рівень адреналіну і норадреналіну у плазмі крові. Однак виявлялась тенденція (12%) до збільшення рівня дофаміну і серотоніну порівняно з контрольною групою тварин. Похідне 2-оксоіндоліну вірогідно не змінювало коефіцієнт норадреналін/дофамін порівняно з контрольною групою тварин. Аналогічна спрямованість змін рівня нейромедіаторів і співвідношення норадреналіну до дофаміну, але більш виражена спостерігалась і при застосуванні препарату порівняння діаземаму (2 мг/кг). Подібний характер змін вмісту медіаторів і спрямованість медіаторних процесів на тлі похідного 2-оксоіндоліну і діазепаму вочевидь свідчить про подібність їх нейропсихотропних ефектів. Изучено влияние производного 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты (2-гидрокси-N-нафтален-1ил-2-(2-окси-1,2-дигидро-индол-3-илиден)-ацета-міда) в дозе 12 мг/кг при внутрижелудочном введении в течение 30 суток (1 раз в трое суток) на содержание моноаминов (адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина) и соотношение норадреналина к дофамину в крови. Установлено, что под влиянием соединения достоверно и существенно не менялся уровень адреналина и норадреналина в плазме крови. Однако выявлялась тенденция (12%) к увеличению уровня дофамина и серотонина по сравнению с контрольной группой животных. Производное 2-оксоиндолина достоверно не изменяло коэффициент норадреналин/дофамин по сравнению с контрольной группой животных. Аналогичная направленность изменений уровня нейромедиаторов и соотношение норадреналина к дофамину, но более выраженная, наблюдалась и при применении препарата сравнения диаземама (2 мг/кг). Подобный характер изменения содержания медиаторов и направленность медиаторных процессов на фоне производного 2-оксоиндолина и диазепама очевидно свидетельствует о сходстве их нейропсихотропних эффектов. This paper describes the effect of 2-oxoindolin-3- glyoxylic acid (2-hydroxy-N-naphthalen-1-yl-2-(2-oxo1,2-dihydro-indol-3-yliden)-acetamide) at a dose of 12 mg/kg administered intragastrically for 30 days (once every three days) on the content of monoamines (epinephrine, norepinephrine, dopamine, serotonin) and dopamine to norepinephrine ratio in the blood. If was found that this compound did not significantly affect the level of adrenaline and noradrenaline in blood plasma. However, there was a tendency (12%) in an increase of dopamine and serotonin compared with the control group of animals. The derivative of 2-oxoindoline did not did not significantly change norepinephrine / dopamine compared with the control group. A similar tendency was observed in the shift of neurotransmitters and norepinephrine / dopamine ratio, but it was more pronounced when using diazepam, a drug of comparison, in dose of 2 mg/kg. Such changes in the nature of content and direction of neurotransmitter processes against the background of the derivative 2-oxoindoline and diazepam clearly demonstrate the similarity of their neuropsychotropic effects.
Ключові слова: похідне 2-оксоіндоліну
інтактні щури
моноаміни
производное 2-оксоиндолина
интактные крысы
моноамины
2 oxoindoline original
intact rats
monoamines
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/946
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
apsm_2015_15_4_60.pdf368,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.