Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/980
Назва: Самостійна робота як засіб формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки
Інші назви: Самостоятельная робота як средство формирования профессиональных компетентностей будущих врачей в процессе естественно-научной подготовки
Self-directed work as a means of professional competence formation in future doctors during the natural science training
Автори: Макаренко, Володимир Іванович
Макаренко, Владимир Иванович
Makarenko, V.
Дата публікації: 2016
Видавець: ТОВ «Видавництво НТМТ»
Бібліографічний опис: Макаренко В. І. Самостійна робота як засіб формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки / В. І. Макаренко // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2016. – № 6 (80). – С. 50–59.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто проблему формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки шляхом виконання студентами самостійної роботи. Проаналізовано наукові підходи до її ефективної організації і реалізації. Обґрунтовано доцільність упровадження самостійної роботи у процес природничо-наукової підготовки з метою формування фахових компетентностей майбутніх лікарів. Розкрито особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні дисциплін природничо-наукового циклу. Описано структуру самостійної роботи студентів з медичної і біологічної фізики. Указано умови ефективності самостійної роботи, у плані формування фахових компетентностей в процесі природничо-наукової підготовки. Запропоновано напрями подальшого дослідження; В статье рассмотрена проблема формирования профессиональных компетентностей будущих врачей в процессе естественно-научной подготовки путем выполнения студентами самостоятельной работы. Проанализированы научные подходы к ее эффективной организации и реализации. Обоснована целесообразность внедрения самостоятельной работы в процесс естественно-научной подготовки с целью формирования профессиональных компетентностей будущих врачей. Раскрыты особенности организации самостоятельной работы будущих врачей при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. Указано условия эффективности самостоятельной работы, в плане формирования профессиональных компетентностей в процессе естественно-научной подготовки; The article considers the problem of forming professional competence of physicians in the natural science training by performing students’self-directed work. Analysis of scientific approaches to its efficient organization and implementation has been conducted. The expediency of introducing the selfstudy process in natural science training in order to develop professional competence of doctors has been substantiated. The features of students’ selfdirected of future doctors in the study of the science cycle subjects have been analyzed. The structure of students' self-directed work in medical and biological physics has been described. The conditions of effective self-study, in terms of formation of professional competence in the process of natural and scientific training have been specified. It has been noted that the advisably organized, systematic, controlled self-study, followed by individual teacher’s counseling during the course of natural-scientific training, implemented through the developed instructional materials, promotes the professional competence of doctors. Directions for further research have been suggested.
Ключові слова: фахова компетентність
природничо-наукова підготовка
майбутній лікар
викладач
ситуаційна задача
самостійна робота
профессиональная компетентность
естественно- научная подготовка
будущий врач
преподаватель
ситуационняа задача
самостоятельная работа
professional competence
natural and scientific training
future doctor
lecturer
situational tasks
self-directed work
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/980
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sam_rab.pdf7,64 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.