2019 : [219] Головна фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання клінічної медицини [87]

Тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції лікарів–інтернів 23 травня 2019 року

Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні [132]

Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю 21 березня 2019 року