31 травня 2024 року akushgynec@pdmu.edu.ua

Історія кафедри акушерства та гінекології у своєму становленні пройшла чотири періоди.

Перший – харківський (1936-1968), коли при Харківському стоматологічному інституті був організований курс акушерства та гінекології. З 1955 до 1966 року курсом завідував доцент І.І. Літвішко, з 1966 до 1968 року – асистент Н.С. Шило.

Другий етап розпочався у 1968 році з переїздом Харківського стоматологічного інституту до м. Полтави. Завідувачем курсу акушерства та гінекології було обрано доцента П.Ф. Циганенка.

Третій етап бере свій початок з 1974 року – у зв’язку з відкриттям у 1971 році лікувального факультету на базі стоматологічного інституту, курс було реорганізовано в кафедру акушерства та гінекології. Протягом перших двох років існування кафедрою завідував доцент П.Ф. Циганенко. У той час співробітниками кафедри були: доцент Р.П. Люлька, яка працювала протягом 1972-1996 років, доцент С.А. Галицький, к. мед. н. Н.Г. Гулюк, І.М. Одаренко.

З 1976 року до 1980 року кафедру очолював професор В.Я. Голота, під керівництвом якого колектив кафедри продовжував розширюватися, почалося навчання клінічних ординаторів,підготовлений к.м.н. Алтуєв Г.М.,к.м.н Ліхачов В.К

З 1980 року протягом десяти років кафедру очолював професор А.П. Голубєв. Під керівництвом професора А.П. Голубєва захищені 3 кандидатські дисертації (Н.І. Мітюніна, А.А. Дудченко, Л.М. Добровольська). 
Під керівництвом професора Голубєва А.П. на кафедрі працювали: к.м.н., асистент, а в подальшому доцент А.А. Дудченко (1981-1996), к.м.н. асистент А.П. Кравцова (1980-1987), асистент Т.Г. Романенко (1988-1990), к.м.н., асистент Н.О. Удовицька (1987-1999), асистент В.А. Дрозд (1982-1986), асистент О.А. Савельєва (1981-1988), асистент В.П. Житник (1980-1997), асистент І.В. Жабченко (1991-1995).

З 1990 року кафедру очолює професор А.М. Громова, випускниця Запорізького медичного інституту. У 1976 році закінчила клінічну ординатуру у Всесоюзному Науковому центрі охорони матері і дитини МОЗ СРСР. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію.  У 1989 році обрана на посаду доцента кафедри акушерства та гінекології Полтавського медичного стоматологічного інституту,

а у 1990 році на посаду завідувача кафедри,в 1992 році захистила докторську дисертацію та отримала звання професора. Під керівництвом професора А.М.Громової захищені 17 кандидатських і 2 докторських дисертація та виконується 4 кандидатських  дисертацій, захищено 5 магістерських робіт,продовжується підготовка кадрів у аспірантурі, клінічній ординатурі іноземних громадян.

До 2013 року на кафедрі працювали (проф.. Ліхачов В.К, доц..Мітюніна Н.І, доц.ДобровольськаЛ.М, доц.. Алтуєв Г.М, доц.Дудченко  А.А, доц.. Ляховська Т.Ю, ас. Сиса О.М, ас.Березан О.І ,ас. Тарановська О.М ,ас. Макаров О.Г,ас. Зятіна О.М., доц.. Нестеренко Л.А, доц.. Мітюніна Н.І, доц..Талаш В.В, ас. Крутікова Е.І.

На кафедрі у 2010 році було створені цикли підвищення кваліфікації

  1. Передатистаційний цикл (4 місяці) фах-Акушерство і гінекологія
  2. Цикли тематичного удосконалення по Актуальним питанням акушерства і гінекології
  3. Вперше в Україні за пропозицією кафедри було розпочато підготовку лікарів загальної практики - сімейної медицини на циклах тематичного удосконалення.

Четвертий етап - наказом по УМСА від 08.01.2013 року кафедру акушерства та гінекології було поділено на кафедру №1 першого і другого медичних факультетів, яку очолює проф. Громова А.М, та кафедру №2 післядипломної освіти лікарів, під керівництвом проф. Ліхачова В.К.

На кафедрі акушерства та гінекології №1  в 2022 році працюють 2 професора , 6 доцентів та 3 асистенти