15 квітня 2024 року akushgynec@pdmu.edu.ua

 Мітюніна Ніна Іванівна к.мед.н., доцент закладу вищої освіти, відповідальна за навчально-методичну роботу

У теперішній час на кафедрі навчаються студенти ІV, V та VІ курсів медичних факультетів №1 і №2 та міжнародного факультету  за освітньо-професійними програмами ОПП Медицина, ОПП Педіатрія.

Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівеня вищої освіти, що викладаються :

ОПП 223 Сестринська справа

ОК. 16 Медсестринство в акушерстві та гінекології. Сестринська справа

ОПП 223 Парамедик

ОК. 25 Екстрена акушерська і гінекологічна допомога. Парамедики.

Навчальні дисципліни другого (магістерського) рівеня вищої освіти, що викладаються :

ОПП: 222 Медицина/Medicine

ОК. 29 Акушерство і гінекологія

  • Модуль 1. Захворювання органів жіночої репродуктивної системи.   Планування сім'ї  (IVкурс).
  • Модуль 2. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів   та післяпологового періоду (V курс).
  • Модуль 3.  Акушерство і гінекологія (Vi курс).

ОПП: 228 Педіатрія/ Pediatrics

ОК. 29 Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку

  • Модуль 1. Захворювання органів жіночої репродуктивної системи.   Планування сім'ї  (IVкурс)
  • Модуль 2. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів   та післяпологового періоду (V курс)

Література кафедри акушерства і гінекології№1