31 травня 2024 року akushgynec@pdmu.edu.ua
Громова Антоніна Макарівна

Громова Антоніна Макарівна

доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідувач кафедри.

e-mail : a.hromova@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила Запоріжський медичний інститут. Захистила докторську дисертацію «Прогнозування і профілактика передчасного вилиття навколоплідної води при доношеній вагітності».

Голова Полтавського осередку Асоціації акушерів-гінекологів України, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Має відзнаку Подяка Кабінету Міністрів України , за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоровя ,плідну педагогічну і наукову діяльність. Нагородження почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавською міською радою

Автор понад 300 наукових праць, 13 винаходів та 8 рац. пропозицій

 

Мітюніна Ніна Іванівна

Мітюніна Ніна Іванівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail: n.mitiunina@pdmu.edu.ua

Закінчила Ярославський медичний інститут. Захистила кандидатську дисертацію «Санація піхви і застосування імуномодуляторів для профілактики післяпологових септичних захворювань».

Автор 161  наукових праць, 2 раціоналізаторських пропозицій. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоровя України, Почесною грамотою Полтавської обласної ради та Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради, Відзнакою "Відмінник освіти України", "Відмінник охорони здоровя"

Нестеренко Леонід Анатолійович

Нестеренко Леонід Анатолійович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail: l.nesterenko@pdmu.edu.ua

Навчався у клінічній ординатурі Московського університету дружби народів ім. П. Лумумби.  Захистив кандидатську дисертацію «Профілактика гемостазіологічних порушень при передчасних пологах з передчасним вилиттям навколоплідних вод». Автор 58 нукових друкованих робіт, 2 винаходи. Неодноразово нагороджений грамотами Полтавської міської ради за особистий внесок в охорону здоровя , та був нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради, за багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність.

 

Мартиненко Віталій Борисович

Мартиненко Віталій Борисович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail: v.martynenko@pdmu.edu.ua

 Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут.  Навчався у клінічній ординатурі, та в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології . Доцент кафедри акушерства і гінекології.  Захистив кандидатську дисертацію «Діагностика і профілактика внутрішньоутробного інфікування при передчасному розриві плодових оболонок». Автор 38 наукових друкованих робіт, 1 винаходу.

 

Тарасенко Костянтин Володимирович

Тарасенко Костянтин Володимирович

доктор медичних наук, професор кафедри

e-mail:.k.tarasenko@pdmu.edu.ua

Звідзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Навчався у магістратурі, та в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології УМСА.  Захистив кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетичне значення сполучної тканини при пізніх гестозах». Лікар вищої кваліфікаційної категорії із 26-літнім стажем роботи.Автор 130 наукових друкованих праць, 7 винаходів, 8-х інформаційних листів та 7-х нововведень, 1 - авторське свідотство.  Захистив докторську "Метаболічні порушення у вагітних з ожирінням різного ступеня, їх ускладнення та обгрунтування патогенетичної корекції. Присвоєно звання доктора медичник наук. На посаді професора кафедри акушерства і гінекології №1

 

 

 

Талаш Валентин Васильович

Талаш Валентин Васильович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail:.v.talash@pdmu.edu.ua

 Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Був  клінічним ординатором, та  асистентом кафедри акушерства і гінекології.  Захистив кандидатську дисертацію «Вивчення репаративних процесів при застосуванні шовних матеріалів – біофіл, кетгут, вікрил під час операцій на матці та її придатках».Доцент кафедри акушерства і гінекології №1. Автор 30 наукових друкованих праць. 

 

Ляховська Тетяна Юріївна

Ляховська Тетяна Юріївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail:.t.liakhovska@pdmu.edu.ua

Ляховська Т.Ю. з відзнакою закінчила ПМСІ  навчалася в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гемостаз і вільно радикальні процеси у жінок з післяпологовою кровотечею і різним розміщенням плаценти. Доцент кафедри акушерства і гінекології. Має 170 раукових праць

ВІдповідає за наукову роботу на кафедрі

 

Крутікова Елла Іванівна

Крутікова Елла Іванівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail: e.krutikova@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Працювала клінічним ординатором кафедри онкології . Аспірант кафедри акушерства і гінекології . Захистила кандидатську дисертацію «Етіопатогенетичне обгрунтування комплексного лікування ендоцервікозів, ускладнених папіломовірусною інфекцією». Доцент кафедри акушерства і гінекології .Автор 38 наукових друкованих робіт, та є співавтором двох посібників, 2- х нововведень, 4- інформаційних листа

 

 

Шафарчук Валентина Михайлівна

Шафарчук Валентина Михайлівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

e-mail: v.shafarchuk@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в аспірантурі та  захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-імунологічні аспекти материнсько-плодових взаємовідносин у вагітних з артеріальною гіпертензією”.

Асистент кафедри акушерства та гінекології ПДМУ. Автор 21 наукових праць.

Секретар кафедри, модератор сайту та електронного журналу

Кетова Олена Миколаївна

Кетова Олена Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

e-mail: o.ketova@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію Навчалася в магістратурі, та в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Патогенетично обґрунтовані підходи при лікуванні запальних захворювань придатків матки”. Доцент кафедри акушерства та гінекології ПДМУ. Автор 45 наукових праць, 1 винаходу

 

Орлова Юлія Андріївна

Орлова Юлія Андріївна

Доктор філософії, асистент кафедри

Електрона адреса: yu.orlova@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

Навчалась у магістратурі на кафедрі акушерства і гінекології № 2, яку закінчила з відзнакою. Тема магістерської роботи: «Роль хронічного ендометриту в обмеженні репродуктивного потенціалу у жінок, що планують вагітніти». 

Навчалась в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології № 1. 

Захистила дисертаційну роботу: «Патогенетичне обґрунтування впливу запального процесу на перебіг ендометріоїдної хвороби» та отримання ступеня доктора філософії. 

На даний час -  асистент кафедри акушерства і гінекології № 1 ПДМУ.

Лікар акушер-гінеколог. Загальний стаж роботи: 7 років.

Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.

Автор 24 наукових друкованих робіт.

Прилуцька Неоніла Олексіївна

Прилуцька Неоніла Олексіївна

Асистент кафедри

Електрона адреса:  n.prylutska@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Навчалась у магістратурі на кафедрі акушерства і гінекології № 2, яку закінчила з відзнакою. Тема магістерської роботи: «Вплив ендометріального фактору на морфоструктуру плаценти у жінок з інфекцією нижнього відділу статевого тракту».

Асистент кафедри акушерства і гінекології № 1 ПДМУ.

Лікар акушер-гінеколог. Загальний стаж роботи: 7 років.

Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.

Автор 15 наукових друкованих робіт.